งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ มิถุนายน 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง
-การใช้ที่ดินจะเป็นไร่หมุนเวียน ไม่มีแนวเขตที่ดินทำกินกับแนวเขตป่าที่ชัดเจน -ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน เขียน อ่าน ภาษาไทยไม่ได้ -น้ำ ยังไม่มีระบบระเบียบ -ถนนหนทางเดินทางลำบาก (ฤดูฝน)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ข้อเสนอสำหรับโครงการนำร่อง
*ต้องการให้ทางเจ้าหน้าช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ -เมล็ดพันธุ์พืช เช่น กระเทียม ผัก ผักชี กาแฟ ต้นกล้วย หรือครัวหลังบ้าน -พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ ปลา กบ เพื่อปล่อยลงแม่น้ำ -พลังงานแสงอาทิตย์ -ต้องการจัดระบบน้ำให้เป็นระเบียบ เช่น น้ำประปาภูเขา -ชุมชนมีแผนป้องกันพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำร่อง: บ้านแม่ป๊อก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google