งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิงชลิดา ทิฐธรรมงามดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิงชลิดา ทิฐธรรมงามดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิงชลิดา ทิฐธรรมงามดี
โรงเรียนของฉัน จัดทำโดย เด็กหญิงชลิดา ทิฐธรรมงามดี เสนอ... อาจารย์เกศริน ขจรคำ

2 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน เดิมชื่อโรงเรียนบ้านป่าเห็ว(อภิวงศ์ประชานุกูล) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2465 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลอุโมงค์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกของ ตำบลอุโมงค์ เปิดเรียนครั้งแรกเริ่มจากชั้นประถมศึกษา โดยใช้เสื่อปูนั่งกับพื้นเรียนต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ ต้องขยายชั้นเรียน พระครูคำอ้าย อภิวโส เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว ได้มองเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันเป็นที่ว่างเปล่าคล้ายวัดร้าง

3 จึงได้ร่วมกับพระครูอธิการสุวรรณ สุวณโณเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม(ป่าลาน)และพระครูดวงแก้ว มณิวณโณ เจ้าอาวาสวัดกอม่วง ซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมได้เนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา และได้ชักชวนคณะศรัทธาผู้ปกครองนักเรียนทำการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น มีมุขตรงกลาง ขนาด 69 เมตร จำนวน 10 ห้องเรียน สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 11,250 บาท ได้ทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2484 เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านป่าเห็ว (อภิวงศ์ประชานุกูล)

4 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

5 การคมนาคม การเดินทางตามเส้นทางคมนาคมในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่และเขตติดต่อกับสำนักงานส่วนราชการต่างๆตลอดจน อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงสะดวกสบาย เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนลำพูน-เชียงใหม่และถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำพูน-เชียงใหม่ นอกจากนี้ตามตรอก ซอย ยังเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต อีกทั้งยังมีทางรถไฟคู่ขนานกับถนนลำพูน-เชียงใหม่อีกเส้นทางหนึ่งการคมนาคมจึงสะดวกเดินทางโดยทางรถยนต์และทางรถไฟ

6 ระยะทางจากโรงเรียนถึงสถานที่ราชการต่างๆมีดังนี้
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน ระยะทาง 13 กิโลเมตร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 9.50 กิโลเมตร ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระยะทาง 9 กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ระยะทาง 150 เมตร โรงเรียนวัดชัยสถาน ระยะทาง 2 กิโลเมตร โรงเรียนบ้านป่าเส้า รายะทาง 1.5 กิโลเมตร โรงเรียนเชตวันหนองหมู ระยะทาง 800 เมตร โรงเรียนบ้านอุโมงค์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โรงเรียนวัดฮ่องกอก ระยะทาง 2 กิโลเมตร

7


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิงชลิดา ทิฐธรรมงามดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google