งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์
สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

2 ตัวชี้วัด 1. ระบุสีคู่ตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการ ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ (ศ 1.1 ป. 6/1) 2. อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการสร้างงาน ทัศนศิลป์(ศ 1.1 ป. 6/2)

3 สาระสำคัญ เรื่อง สีคู่ตรงข้าม
สีคู่ตรงข้ามในวงสีธรรมชาติ ถ้านำมาวางคู่กันจะทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกัน

4 ตัวอย่างคู่สีตรงกันข้าม

5 สาระสำคัญ เรื่อง ขนาด หลักการจัดภาพด้วยขนาดในงานทัศนศิลป์

6 หลักการทางทัศนศิลป์ - หลักการใช้ขนาดสร้างเอกภาพ - หลักการใช้ขนาดสร้างความสมดุล - หลักการใช้ขนาดสร้างจุดเด่น - หลักการใช้ขนาดสร้างความกลมกลืน - หลักการใช้ขนาดสร้างความขัดแย้ง

7 เอกสารอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/ powerpoint_template.php
download_detail.php?id_down=207 /08/ html ProthomSuksa6LessonPlans.html

8 ประวัติผู้จัดทำ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google