งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

2 การทดลอง การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE ( Linear low density polyethylene) ที่มีคุณสมบัติการซึมผ่านของอากาศได้ โดยมีค่าการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (OTR/ oxygen transmission rate) 4,000 cc/m2/day ในห้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ +15 องศาเซลเซียส มังคุดสดที่ใช้เก็บรักษาเพื่อยืดอายุที่ดีที่สุดจะเป็นมังคุดที่มีดัชนีการเก็บเกี่ยวระยะที่ 3 คือ สีผิวยังคงเป็นสีเขียวอมเหลือง มีจุดประสีชมพูประปรายทั่วทั้งผล ในการเก็บรักษามังคุดนี้จำเป็นจะต้องใช้สารดูดซับเอทธิลีน (Ethylene absorbent)

3 ผลการทดลอง สามารถยืดอายุการเก็บรักษามังคุดได้อย่างน้อย วัน โดยสภาพมังคุดเมื่อเก็บรักษาครบ 20 วัน ในถุง LLDPE ชนิดนี้ ยังคงเป็นมังคุดที่มีดัชนีการเก็บเกี่ยวระยะที่ 4 และสามารถพัฒนาต่อในห้องอุณหภูมิปกติได้ คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งภายนอกและภายใน

4

5 A-4,000/N/S3 A-4,000/N/S4

6 A-4,000/Y/S2

7 A-4,000/Y/S4

8 A-4,000/N/S3/ C2H2abs

9 A-4,000/N/S3/ C2H2abs A-4,000/Y/S3/ C2H2abs


ดาวน์โหลด ppt การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดด้วยถุง LLDPE (Linear low density polyethylene) โดย นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google