งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท
เชื้อราบิวเวอเรีย Beauveria bassiana ยันต์ยงศ์ ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท

2 เชื้อราบิวเวอเรีย บิวเวอเรีย เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงหรือทำให้เกิดโรคกับแมลงหลายชนิด ลักษณะของเส้นใย และสปอร์มีสีขาวหรือสีครีมซีด จัดเป็นเชื้อประเภท Saprophyte อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง

3 เจริญ เพิ่มปริมาณ ผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษ
คุณสมบัติ เชื้อราฯ สัมผัสตัวแมลง สภาพแวดล้อมเหมาะสม งอกเข้าสู่ตัวแมลง เจริญ เพิ่มปริมาณ ผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษ แมลงอ่อนแอ ป่วย ตาย

4 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอเซนต์ขึ้นไป อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ตายภายใน 4-14 วัน

5 เชื้อราเข้าสู่แมลงอย่างไร
สปอร์งอก (germ tube)แทงทะลุผ่านผนัง หรือช่องว่างบนลำตัว โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของแมลงที่มีผนังบาง เส้นใยของเชื้อราจะเข้าสู่เนื้อเยื่อของแมลง โดยอาศัยน้ำย่อยต่าง ๆ -ไลเปส (Lipase) -โปรติเนส (Proteinase) -ไคติเนส (Chitinase)

6 การออกฤทธิ์ทำลายแมลง
เพิ่มปริมาณ และสร้างเส้นใย ผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นพิษ เป็นอัมพาตและตาย พัฒนาเส้นใยแล้วแทงออกมานอกตัวแมลง

7 อาการของแมลงที่ติดเชื้อ
เบื่ออาหาร กินอาหารน้อยลง อ่อนแอ และไม่เคลื่อนไหว 2. ผนังลำตัวตรงที่เชื้อทำลายปรากฏจุดสีดำ 3. มีเส้นใยและผงสีขาวปกคลุมลำตัว

8 ศัตรูพืชที่ควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่าง ๆ
หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยจั๊กจั่นต่างๆ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง ด้วงงวง

9 การผลิตเพื่อนำไปใช้ เชื้อสดบนเมล็ดธัญพืช -ข้าวฟ่าง –ข้าวโพด
-ข้าวเปลือก ผลิตภัณฑ์ -ผงสปอร์แห้ง -ผงสปอร์แห้ง

10 การนำไปใช้ เชื้อสด 1-2 ก.ก./น้ำ 20 ลิตร
เชื้อสด+น้ำ 5 ลิตร ก่อน คนให้สปอร์หลุด กรอง แล้วนำไปผสมน้ำอีก 15 ลิตร ผสมสารจับใบ แล้วคนให้เข้ากัน นำไปฉีดพ่น

11 หลักการใช้ พ่นให้ถูกตัวแมลง พ่นเวลาเย็น แดดอ่อน พ่นเวลาแมลงออกหากิน พ่นเวลาแมลงออกหากิน ให้น้ำแปลงพืชก่อน 1 ช.ม. สำรวจ/พ่นซ้ำ 5-7 วัน

12 ความรุนแรงในการทำลาย
ปริมาณสปอร์ที่ถูกตัวแมลง สภาพแวดล้อมขณะที่ใช้ ปริมาณของเชื้อที่เจริญออกมาภายนอก ถ้าอุณหภูมิ 37องศาเซลเซียสขึ้นไปและความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 15 เปอเซ็นต์ เชื้อจะไม่เจริญ

13 การเก็บรักษา เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ นาน 20-30 วัน
เก็บในอุณหภูมิปกติ 7-10 องศาเซลเซียส นาน 3 เดือน เก็บนาน เส้นใยจะอัดกันแน่น ไม่เก็บในที่ชื้นแฉะหรือน้ำขัง

14 ข้อควรระวัง เชื้อราบิวเวอเรีย ทำให้เกิดโรคกับแมลงได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งแมลงศัตรูธรรมชาติด้วย กรณีต้องใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ ควรทิ้งระยะเวลาห่างกัน อย่างน้อย 7-10 วัน

15 จบไม่บริบูรณ์ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารศัตรูพืช สแนท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google