งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์
ดร. สุมน คณานิตย์ M.1/16 –DEC.2553

2 คณะทำงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 1 2 3 4 5 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/16 ด.ช. ณัฐชนน จิรวงศ์ เลขที่16 1 ด.ช. ธนพัฒน์ ภูมิยุทธิ์ เลขที่ 21 2 ด.ช. นวิน สุวรรณอัตถ์ เลขที่ 30 3 ด.ญ.พิชญา อิทธิพัทธ์ไพศาล เลขที่ 35 4 ด.ช. พีรพัฒน์ ชนะวรรณโณ เลขที่ 36 5 ด.ช. วรวุฒิ มะพารัมย์ เลขที่ 47 6 M.1/16 –DEC.2553

3 แนวคิดที่จะทำโครงงาน
1.  เพื่อตรวจสอบหาสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนใน ถั่วงอกที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 2.  เพื่อทราบถึงสารฟอกขาวที่ปนเปื้อนในถั่วงอก 3.  เพื่อทราบถึงพิษของสารฟอกขาวที่ปนเปื้อน ในถั่วงอก 4. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทดลองไป ประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานจริง 5 เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง M.1/16 –DEC.2553

4 ตัวอย่างสารฟอกขาว สารฟอกขาว (โซเดียมไฮซัลไฟต์) หรือเรียกว่า ผงซักมุ้ง
ใช้ฟอกแห-อวนให้ขาว ห้ามใส่ในอาหาร M.1/16 –DEC.2553

5 อันตรายจากสารฟอกขาว 1. ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง
2. ถ้าบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดอาการอักเสบใน อวัยวะที่ไปสัมผัสเช่น ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร 3. ทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตต่ำ ปวดท้อง ปวดศีรษะ อาเจียน อุจจาระร่วง 4. หากแพ้สารนี้อย่างรุนแรงจะทำให้ถ่ายเป็นเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจไม่ออก ไตวาย และ เสียชีวิตในที่สุด M.1/16 –DEC.2553

6 ตัวอย่างของชุดทดสอบที่นำมาทดลอง
ตัวอย่างชุดทดสอบ M.1/16 –DEC.2553

7 แหล่งที่มาของถั่วงอกที่นำมาทดลอง
จากร้านค้าที่ 3 จากร้านค้าที่ 5 จากร้านค้าที่ 8 M.1/16 –DEC.2553

8 1 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน การทดลอง - ตักถั่วงอก ใส่ในถ้วย พอประมาณ
- ตักถั่วงอก ใส่ในถ้วย พอประมาณ - เติมน้ำสะอาดประมาณ 10มิลลิลิตร - บดถั่วงอกให้แตก เทน้ำลงในถ้วย ทดลอง - หยดน้ำยาในขวดหยด จำนวน 1 – 3 หยด แล้วเขย่าให้เข้ากัน M.1/16 –DEC.2553

9 สารละลายเป็น สีฟ้าอ่อน
สารละลายเป็น สีฟ้าอ่อน ผลการทดลอง 3 แสดงว่าไม่มีสารฟอกขาว จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งไม่มีสารฟอกขาวเจือปน รับประทานได้ M.1/16 –DEC.2553

10 สรุปผลการดำเนินงาน 2 1 สารละลาย 3 เปลี่ยนเป็น สีเขียว
แสดงว่าไม่ มีสารฟอก ขาว 2 1 สารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนแสดงว่าไม่มีสารฟอกขาว 3 สารละลาย เปลี่ยนเป็น สีเทา-ดำ แสดงว่า มีสารฟอกขาว ถ้าหาก สารละลายเปลี่ยนเป็นสีเทา - ดำ แสดง ว่ามีสารฟอกขาวประเภทโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เจือปน ห้ามรับประทาน M.1/16 –DEC.2553

11 ประโยชน์ที่ได้รับ 1 2 3 4 1 ได้ทราบถึงอาหารที่มีสารปนเปื้อนที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ได้นำความรู้ที่ได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน  นำผลการทดลองมาให้ความรู้แก่ ผู้บริโภค M.1/16 –DEC.2553

12 จบโครงงานสุขภาพ Thank You ! ขอบคุณครับ M.1/16 –DEC.2553


ดาวน์โหลด ppt สารฟอกขาวในถั่วงอก โครงงานสุขภาพ เสนอ ดร. สุมน คณานิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google