งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
จัดทำโดย ด.ญ.กุลภัทร กล้าธนกาญจน์ ม.1/4 เลขที่ 4 ด.ญ.ฐิตินันท์ ซันประสิทธิ์ ม.1/4 เลขที่ 11 ด.ช.รัชวุฒิ เอกล้ำเลิศกุล ม.1/4 เลขที่ 35

2 สาเหตุ นิ่วเกิดจากร่างกายสร้างก้อนนิ่วแล้วอุดตันหรือติดค้างในระบบทางเดิน ปัสสาวะ ซึ่งก้อนนิ่วแต่ละชนิดประกอบด้วยสาร ชนิด จับรวมกันเป็น ผลึกนิ่ว และเรียกชื่อตามสารที่เป็นสารประกอบนั้น ๆ เช่น ก้อนนิ่ว แคลเซี่ยม-ออกซาเลจ ก้อนนิ่วยูริก้า เป็นต้น

3 อาการ อาการสำคัญที่เกิดจากก้อนนิ่วอุดตันในทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ อาการปวดท้องบริเวณเอวหรือสีข้าง ลักษณะปวดบิดหรือปวดแน่นเป็นระยะ ๆ อย่างรุนแรง ในบางคนอาจปวดร้าวมาที่ท้อง น้อย อัณฑะ หรือต้นขาด้วย อาการปวดนี้เกิด จากก้อนนิ่วอุดตันทำให้น้ำปัสสาวะคั่งอยู่ใน ท่อที่อยู่เหนือการอุดตันนั้น มีผลทำให้เกิดท่อ ไตโป่งพอง ไตบวม และ ปวดตรงเอวจากไตบวมนี้

4 อาการคลื่นไส้ อาเจียน มักจะเกิดร่วมกับอาการปวดท้อง บางคนรู้สึกหน้ามืด ใจสั่นจะเป็นลม
 ปัสสาวะสีเข้ม สีเหมือนน้ำล้างเนื้อ หรือสีแดงเพราะมีเลือดปน เป็นผลจากก้อนนิ่วกรีดทำลายเนื้อเยื่อบุท่อ  อาการไข้ จากการอักเสบติดเชื้อ  ปัสสาวะมีเม็ดทราย เม็ดนิ่ว หลุดปนออกมา  ปัสสาวะสะดุด เหมือนมีอะไรค้างในท่อปัสสาวะ และปวดในท่อ

5 การป้องกัน ควรแนะนำให้ผู้ที่เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ รับประทานอาหารประเภทโปรตีน (เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่วต่าง ๆ) ซึ่งมีปริมาณของสารฟอสเฟตสูง และลดการกินผักที่มีสารออกซาเลต (เช่น ผักแพว ผักโขม ชะพลู ใบมันสำประหลัง หน่อไม้ ผักสะเม็ด ผักกะโดน เป็นต้น) เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


ดาวน์โหลด ppt โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google