งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าบริการ Trade In Services

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าบริการ Trade In Services"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าบริการ Trade In Services
ASEAN-EU FTA การค้าบริการ Trade In Services

2 เปิดเสรี การค้าบริการ
โอกาสและความท้าทาย

3 การเจรจาการค้าของไทย
Japan China India Korea USA Bahrain ASEAN EFTA BIMST-EC Peru Australia New Zealand

4 SINGLE MARKET AEC 2015 Goods & Services Goods & Services

5 MARKET & PRODUCTION BASE AEC 2015
Goods & Services Goods & Services MARKET & PRODUCTION BASE AEC 2015 Goods & Services Goods & Services

6 ประเภทการค้าบริการ 12 สาขา
(WTO) บริการด้านการเงิน บริการด้านปรึกษาธุรกิจ/วิชาชีพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านสื่อสารคมนาคม บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการจัดจำหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการก่อสร้าง บริการด้านนันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการอื่นๆ

7 1 2 3 4 Modes Country A Country B Cross-border Delivery Supplier A
Consumer B Consumption Abroad 2 Supplier A Consumer B Consumer B Commercial Presence 3 Supplier A Consumer B Movement of Natural Persons 4 Supplier A Consumer B

8 โอกาส

9 ประเภทการค้าบริการ vs Modes
บริการด้านการเงิน บริการด้านปรึกษาธุรกิจ/วิชาชีพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการจัดจำหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการก่อสร้าง บริการด้านนันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการอื่นๆ -

10 ความท้าทาย

11 การบริหาร การเปลี่ยนแปลง

12 กระบวนทัศน์เชิงรุก ความเชื่อ ทัศนคติ แสวงหาองค์ความรู้ ความเป็นสากล
ความเชื่อมโยงและเครือข่าย การบริหารจัดการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

13 ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ผู้บรรยาย
ขอบคุณครับ ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ผู้บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การค้าบริการ Trade In Services

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google