งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COP ICD Coders ชุมชนนักปฏิบัติผู้ให้รหัส ICD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COP ICD Coders ชุมชนนักปฏิบัติผู้ให้รหัส ICD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COP ICD Coders ชุมชนนักปฏิบัติผู้ให้รหัส ICD

2 ภารกิจ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ปัญหา การให้รหัส ICD กรณีต่างๆ
สร้างความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา ICD-10-TM , Standard Coding Guidelines version ต่อๆไป

3 การจัดตั้ง กลุ่มชำนาญการ 3 ด้าน 1. อายุรกรรม – กุมารเวชกรรม
2. ศัลยกรรม – ออร์โธปิดิกส์ 3. สูตินรีเวชกรรม – อื่นๆ

4 หน่วยย่อยในแต่ละกลุ่ม
หน่วยวันต่างๆ หน่วยละ 6 คน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์

5 บทบาทภายในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม 1 คน สมาชิกกลุ่ม 4 คน เลขานุการกลุ่ม 1 คน

6 หน้าที่เฉพาะในกลุ่ม Case presenter Moderator Resource person
นำเสนอ case, กรณีปัญหาต่างๆ เข้าสู่ Forum Moderator จัดการให้มีการอภิปราย ตอบปัญหา ปิด case แล้วนำเข้าสู่คลังความรู้ Resource person ตอบปัญหา นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการอ้างอิง

7 การจัดตั้งทีมประจำวัน
เลือก กลุ่ม + หน่วยวันที่ต้องการ (อันดับ 1-2-3) แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 6 คน ประชุมทีม ตั้ง หัวหน้าทีม+ เลขา กำหนดบทบาทในทีม case presenter, moderator, resource person

8 คะแนนสะสม case presenter moderator, resource person
ได้คะแนนสะสม 5 คะแนน ต่อปัญหา 1 ปัญหา moderator, resource person ได้คะแนนสะสม คะแนน ต่อการจัดการ หรือตอบปัญหา 1 ปัญหา คะแนนสะสม นำไปใช้เมื่อสอบ Advance level

9 เทคโนโลยีที่นำมาใช้ Forum Wikipedia Twitter
ใช้ตั้งปัญหา ตอบปัญหา อภิปรายกัน Wikipedia สร้างคลังความรู้ Twitter แจ้งข่าวสาร

10 การใช้ Forum www.thcc.or.th/icdforum Login ฝึกตั้งปัญหาโดยการใช้ Forum
ฝึกอภิปรายปัญหา ฝึกตอบปัญหา ฝึกปิด case

11 การใช้ Wikipedia www.thcc.or.th/icdwiki Create account, Login
ฝึกการสร้างหน้าใหม่ ฝึกการตั้งหมวดหมู่ความรู้

12 การใช้ Twitter http://twitter.com สมัครสมาชิก Follow icd10tm
twitter.com/icd10tm

13

14

15

16 ปัญหาที่เข้าสู่ Forum
แหล่งที่ 2 สมาชิก ปฏิบัติหน้าที่ case presenter นำ case เข้าสู่ Forum

17 กระบวนการจัดการปัญหาที่เข้า Forum
มีโจทย์ปัญหาใหม่เข้ามา Moderator ทีม 1 (ประจำวัน) ตอบรับ เข้าดูแล ติดต่อหา resource persons ใช้ช่วยตอบ ถ้าผ่าน 2 วัน ยังไม่มีคนตอบ Moderator ทีม 2 เข้าช่วยดูแลเพิ่มเติม ถ้าผ่าน 5 วัน ยังหาคนตอบไม่ได้ ติดต่ออาจารย์ ปิด case ให้ได้ภายใน 7 วัน

18 การปิด Case Moderator พิมพ์ข้อความ ขอ ปิด Case
เขียน case เข้าสู่ icdwiki ติดต่อ อาจารย์ ตรวจสอบความถูกต้อง

19 Kick off ทุกกลุ่ม Key โจทย์ปัญหาเข้าสู่ Forum
พรุ่งนี้ กลุ่มวันพุธ เริ่มทำหน้าที่ Moderator ปิด case แรกของทุกกลุ่มให้ในภายในวันพุธหน้า Icdwiki เริ่มมีข้อมูลเข้าวันพุธหน้า ติดตามงานที่ ประธาน และเลขากลุ่ม ประเมินผลกลุ่ม ครั้งแรก 3 เดือน (พฤศจิกายน) ทีมงานส่วนกลางประเมินผลงาน คะแนนส่วนบุคคล Feedback เพื่อพัฒนาระบบ ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt COP ICD Coders ชุมชนนักปฏิบัติผู้ให้รหัส ICD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google