งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก
SAFETY BOX คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก

2 ความเป็นมา คลินิกตาได้รับการปรับปรุงโครงสร้างของคลินิกตั้งแต่ปี 2549 หลังการปรับปรุง โครงสร้างของปลั๊กไฟ ปลั๊กโทรศัพท์ และปลั๊กคอมพิวเตอร์ บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาลที่ด้านในและด้านหน้าคลินิก เป็นแบบตั้งขึ้นมาเหนือพื้นห้อง ไม่ใช่แบบฝังพื้น ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ รวมทั้งไม่สวยงามด้วย (ดังรูป )

3 วัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงาน คลินิกได้แจ้งปัญหาให้หน่วยวิศวะกรรมซ่อมบำรุงทราบตั้งแต่ต้น แต่ได้รับคำแนะนำว่าให้ทดลองใช้ไปก่อน ต่อไปจะมีการแก้ไขในส่วนนี้ให้ จะยังไม่มีการดำเนินการให้เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากการแก้ไขต้องมีการรื้อระบบและขุดเจาะพื้นเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการ และลดอุปสรรคในการทำงานเพราะเกิดการเหยียบ เตะ สายไฟ สายโทรศัพท์ และสายคอมพิวเตอร์ อยู่ตลอด ทางคลินิกจึงได้คิดและจัดทำ SAFETY BOX ขึ้น

4 ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ปรึกษา พนักงานช่วยการพยาบาลประจำคลินิกตา
นส.วันดี ชุณหวิกสิต หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก1 นางทัศนียา สุมาลี หัวหน้าคลินิกตา

5 รูปแบบของชิ้นงาน ทำด้วยไม้อัดประกอบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขณาดใหญ่กว่าแท่นปลั๊กไฟ 2 นิ้ว มีช่องสำหรับให้สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ สายไฟผ่านออกมาได้ และผ่านการรับรองจาก คุณจารุ คัตพันธ์ หน่วยวิศวกรรมซ่อมบำรุง ว่าปลอดภัย ด้านนอกหุ้มด้วยหนังเพื่อความสวยงาม

6 ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการมีความปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการมีความปลอดภัย สะดวกในการปฏิบัติงาน มีความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงาน

7 ประโยชน์ทางอ้อมที่ได้รับ : ผู้ปฏิบัติงานมีท่านั่งที่ สง่างามขณะปฏิบัติงาน
ถึงแม้จะเป็นนวัตกรรมที่ง่ายๆ แต่ได้รับประโยชน์ที่มีค่ามหาศาลด้านความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ และที่สำคัญก็คือการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส ของคณะฯ ที่ต้องการให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซึ่งทางคลินิกพร้อมที่จะเผยแพร่ชิ้นงานนี้ไปยังหน่วยงานอื่น ที่มีปัญหาเดียวกันเช่นคลินิกหูคอจมูก ฯลฯ

8 ขอบคุณมากค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คลินิกตา หอผู้ป่วยนอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google