งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องพักครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องพักครู."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องพักครู

2 ห้องพักครู ควรมีพื้นที่ 4-5 ตารางเมตร ต่อครู 1 คน

3 ห้องพักครู ห้องรับแขก
มีป้ายบอกชื่อห้องที่ชัดเจน ทำความสะอาดห้องพักครู ห้องรับแขก และพื้นที่ทั่วไปให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ จัดตู้โชว์ วางของให้เป็นระเบียบ หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสารควรทันสมัย จัดเก็บให้เข้าที่ มีความเรียบร้อย ดูแลห้องพักครูทุกครั้งหลังใช้งาน บนโต๊ะรับแขกไม่ควรวางสิ่งของ ยกเว้นแจกันดอกไม้ จัดผังโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบ มีผ้าปูโต๊ะ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานมีเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมีมากจนมองเป็นรกรุงรัง ประตู หน้าต่างติดม่าน ผนังห้องติดป้ายสารสนเทศเป็นระบบ ระเบียบสวยงาม

4

5 อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา
จัดทำโดย นางสาวพรรณพฤกษา สุเตนัน นางสาวภัทราพร จริงแล้ว นางสาวสุพัตรา วงค์ต่อม นางสาวอัมพิกา เรือนสอน นางสาวนิภาภรณ์ ชาวน่าน เสนอ อาจารย์ไพรศิลป์ ปินทะนา


ดาวน์โหลด ppt ห้องพักครู.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google