งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ฐานข้อมูลพลังงานไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ฐานข้อมูลพลังงานไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ฐานข้อมูลพลังงานไทย

2 แบบฝึกหัด จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน
ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

3 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th

4

5 แบบฝึกหัด จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน
ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานขยะ(ฝังกลบ และ เผา) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

6 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th

7

8 2. หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2555 ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ของน้ำมันสำเร็จรูป(ระบุเป็นรายชนิดแหล่งพลังงานย่อย) สาขาการขนส่ง ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe)

9 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th

10

11 3.หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของจังหวัดท่าน
ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ของพลังงานไฟฟ้า สาขาบ้านที่อยู่อาศัย ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

12 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th

13

14 การบ้าน ดาวน์โหลดข้อมูลจาก website ฐานข้อมูลดังนี้
ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ทุกสาขา ทุกชนิดน้ำมัน ทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกสาขา ทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe ปี จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel

15


ดาวน์โหลด ppt การดาวน์โหลดข้อมูลจาก เว็ปไซต์ฐานข้อมูลพลังงานไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google