งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกนับจำนวนกับพี่จุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกนับจำนวนกับพี่จุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกนับจำนวนกับพี่จุก
Hello สวัสดี ฝึกนับจำนวนกับพี่จุก

2 จัดทำโดย นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1
นางสาวสุมิตรา แกดขุนทด ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดบำรุงรื่น สำนักงานเขตลาดกระบัง

3 จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รู้จักจำนวน 1 - 10
เพื่อให้เด็กกล้าพูด และกล้าแสดงออก เพื่อให้เด็กได้ฝึกอ่านจำนวน นับ 1–10

4 ความคิดรวบยอด คนเราใช้ตัวเลขในชีวิตประจำวัน เช่น เงิน โทรศัพท์
เช่น เงิน โทรศัพท์ บ้านเลขที่ และยังใช้ตัวเลข ในการนับสิ่งต่างๆทำให้เรา รู้จำนวนของสิ่งเหล่านั้น

5 หนึ่ง 1 one

6 2 สอง two

7 3 สาม three

8 สี่ 4 four

9 ห้า 5 five

10 six 6 หก

11 เจ็ด 7 seven

12 แปด eight 8

13 เก้า nine 9

14 สิบ 10 ten

15 ลองนับสิคะ มีดอกไม้กี่ดอก
แบบฝึกทักษะ ลองนับสิคะ มีดอกไม้กี่ดอก ก. 1 ดอก ข. 2 ดอก ค. 3 ดอก

16 คำตอบ ค. 3 ดอก

17 เสือแสนซน มีกี่ตัวเอ่ย
แบบฝึกทักษะ เสือแสนซน มีกี่ตัวเอ่ย ก. 2 ตัว ข. 3 ตัว ค. 4 ตัว

18 คำตอบ ค. 4 ตัว

19 เด็ก ๆ เก่งกันทุกคนเลย
แล้วพบกันใหม่ .....สวัสดีครับ.....


ดาวน์โหลด ppt ฝึกนับจำนวนกับพี่จุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google