งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง นำโดย นายประเสริฐ พรหมเหมือน และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕ คลิกภาพต่อไป

2 นายธรรมปพน โภชนา ผจก.กฟส.ควนขนุน
นายกฤษณพงศ์ เพชรโชติ ผจก.กฟย.ศรีบรรพต นายธรรมปพน โภชนา ผจก.กฟส.ควนขนุน นายธรรมปพน โภชนา ผจก.กฟส.ควนขนุน และนายกฤษณพงศ์ เพชรโชติ ผจก.กฟย.ศรีบรรพต เข้าร่วมทำบุญ พร้อมพนักงาน กฟภ.พัทลุง และ กฟส.ควนขนุน นายประเสริฐ พรหมเหมือน ผจก.กฟย.ป่าพะยอม

3 รับน้ำมนต์ ร่วมพร้อมๆ กัน

4 นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคพัทลุงก็มาร่วมด้วย
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์

5 ถวายภัตตาหาร

6 ผู้มาร่วมทำบุญ รับประทานอาหารพร้อมกัน
ผู้มาร่วมทำบุญ รับประทานอาหารพร้อมกัน

7 ผู้เข้าร่วม มาจาก กฟภ.พัทลุง และ กฟส.ควนขนุน
สำรวย ประเสริฐ สุพัทนา สุรินทร์ ราชนิพนธ์ ปุณนา สำราญ วิชัย ผมเพียรครับ ผมน้อง ปลื้มครับ ผู้เข้าร่วม มาจาก กฟภ.พัทลุง และ กฟส.ควนขนุน

8 ทีมงาน กฟย.ป่าพะยอม ทั้งหมด

9 นายธรรมปพน โภชนา ผจก.กฟส.ควนขนุน
และนายประเสริฐ พรหมเหมือน ผจก.กฟย.ป่าพะยอม มอบทุนเรียนดี ระดับ ปวช.ให้ลูกพนักงาน

10 ผจก.กฟย.ป่าพะยอม และพนักงาน แสดงความยินดี ที่ได้ทุนเรียนดี
บุตร นายสำรวย ทองนุ่น

11 เพื่อน ๆ พนักงาน กฟย.ป่าพะยอม ร่วมแสดงความยินดีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนเรียนดี
สวัสดีทุกท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt และพนักงานพร้อมลูกจ้าง ทำบุญ สำนักงาน เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google