งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุป ภาพรวมจังหวัด อ่างทอง โดยประมงจังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุป ภาพรวมจังหวัด อ่างทอง โดยประมงจังหวัดอ่างทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรยายสรุป ภาพรวมจังหวัด อ่างทอง โดยประมงจังหวัดอ่างทอง

3 บรรยายสรุป การเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม อาชีพการประมง

4 ตัวแทนเกษตรกรจากสาธาณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มอบของที่ระลึกให้แก่ประมงจังหวัด อ่างทอง

5 พรปวีณ์ บรรยายวิธีการเลี้ยงปลาน้ำจืด ร่วมกับการปลูกข้าวให้เกษตรกรจาก สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟัง

6 พรปวีณ์ บรรยายวิธีการให้อาหารปลา และเทคนิคการเลี้ยงให้เกษตรกรจาก สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟัง

7

8 พรปวีณ์ ตอบข้อซักถามของ เกษตรกรจากสาธาณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวฟัง

9 ตัวแทนเกษตรกรจากสาธาณรัฐ ประชาธิปไตรประชาชนลาว มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณพรปวีณ์

10 คณะเกษตรกรจากสาธาณรัฐประชาธิป ไตรประชาชนลาว ถ่ายภาพร่วมกันกับทีมงานสำนักงาน ประมงจังหวัดและพรปวีณ์

11


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุป ภาพรวมจังหวัด อ่างทอง โดยประมงจังหวัดอ่างทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google