งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การใช้คำราชาศัพท์ โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 ความหมายของคำราชาศัพท์
ราชาศัพท์ หมายถึง คำเฉพาะสำหรับใช้เพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และสุภาพชนด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน,2525) อาจสรุปได้ว่า การใช้คำราชาศัพท์ก็คือ การรู้จักเลือกใช้คำให้เหมาะสมแก่ชั้นของบุคคลประเภทต่างๆ เช่น พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการ พระสงฆ์ และสุภาพชน

3 คำราชาศัพท์ทั่วไปที่ควรทราบ
*พระบรมราชชนก พระชนก *พระชนนี พระมารดา *พระโอรส พระเจ้าลูกยาเธอ *พระอนุชา *พระขนิษฐา *พระนัดดา *บิดา พ่อ *แม่ *ลูกชาย *น้องชาย *น้องสาว *หลาน

4


ดาวน์โหลด ppt โดย มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google