งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มปลาดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มปลาดาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มปลาดาว

2 สมาชิกกลุ่ม รพ.กุฉินารายณ์ รพ.กระนวน รพ.ขอนแก่น-ราม รพ.ชัยภูมิ
รพ.ภูผาม่าน รพ.บ้านเขว้า รพ.สว่างแดนดิน รพ.อุดรธานี สอ.นาคำ

3 ประธาน นพ.สิริชัย รองประธาน คุณจีรวรรณ เลขา คุณรัตนาภรณ์ ผู้บันทึกข้อมูล คุณปภาวี ผู้รักษาเวลา คุณภาคภูมิ ผู้นำเสนอ นพ.สิริชัย

4 สิ่งที่ต้องการของกลุ่ม
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เป็นเบาหวาน การสร้างทีมภายใน รพ. การเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคนิคการสร้างเครือข่ายนอก รพ. การทำค่าย

5 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
แสดงความจริงใจให้เห็น อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ สร้างแรงจูงใจ (เช่น รางวัล การเห็นคุณค่าของตนเอง) ให้กำลังใจ ให้โอกาสผู้ป่วยปรึกษาได้ตลอด

6 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
สร้างเครือข่ายโดยผู้ป่วยถึงผู้ป่วย หรือ คนใกล้ชิด คนเกรงใจ กรณีผู้ป่วยมีปัญหาต่อต้าน ไม่ดูแลตนเอง เริ่มต้นจากการทำให้ผู้ป่วยตระหนักก่อน ผู้ป่วยจึงจะยอมเปลี่ยนพฤติกรรม เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ ( เช่น สอนใช้ penfill ให้คนหนึ่ง อีกคนอยากใช้บ้าง)

7 การเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ในกลุ่มส่วนใหญ่ยังเห็นว่ายังเป็นปัญหา เช่น ข้อมูลในเวชระเบียนไม่เป็นปัจจุบัน แพทย์ไม่บันทึกข้อมูลลงในเวชระเบียน เช่น โรคแทรกซ้อน ทำให้พยาบาลไม่กล้าลงข้อมูล แก้ปัญหาให้ผู้ป่วยไม่ทัน

8 การเก็บข้อมูลและสารสนเทศ (IT)
โปรแกรมเก็บข้อมูลมีหลายโปรแกรม ทำให้ทำงานมากขึ้น ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานอยากให้เก็บไม่เหมือนกัน เช่น ข้อมูลของ สปสช. สสจ. อยากได้ไม่เหมือนกัน

9 ทางกลุ่มจึงสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข ดังนี้ (บางอย่างอาจต้องให้คนอื่นอย่าง เช่น ส่วนกลางช่วยแก้ด้วย)

10 การสื่อสารระหว่างทีมงาน
ปัญหา การสื่อสารระหว่างทีมงาน แพทย์ไม่ทึกข้อมูลลง OPD Card ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูล การส่งรายงานข้อมูล การแก้ไข ทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย ข้อจำกัด: ค่าใช้จ่ายมาก ทำงานซ้ำซ้อน เขียนโปรแกรม

11 ปัญหา แต่ละ รพ. เก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ผู้บริหารไม่เล่นด้วย การแก้ไข โปรแกรมมาตรฐานจากส่วนกลาง ??????

12 การสร้างทีมภายใน รพ. มีทั้งที่ยังเป็นทีม กับ กำลังเริ่ม ๆ
รพ. ที่ success เล่าถึงประสบการณ์และแนะนำ

13 การสร้างทีมภายใน รพ. หมอไม่เล่นด้วย อาจเพราะภาระงานมาก ทำไงดี???
ส่งผู้ป่วยออก สอ.ลดการแออัด ผู้บริหาร ต้องมีนโยบายผลักดันในการช่วยวันทำงาน

14 การสร้างทีมภายใน รพ. ทำอย่างไรที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหา เวลาคุยกันไม่ควรเป็นทางการมาก สังเกตผู้ร่วมงานว่าไม่ชอบอะไร ทำค่าย เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพ สนุกสนาน สอนกันและกันระหว่างวิชาชีพในเรื่องที่ต่างคนยังไม่รู้ของกันและกัน เพื่อตอบคนไข้ได้ตรงกัน

15 การสร้างทีมภายใน รพ. ควรมีการทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพบ้าง เช่น กินข้าวเย็น การสร้างทีมในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน เช่น พยาบาล อย่าคาดหวังมาก ให้ค่อยเป็นค่อยไป

16 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มปลาดาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google