งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เอกนฤน พงศ์เชี่ยวบุญ

2 Workshop ทำไม.... ต้องบริหารคน ในองค์กร

3 Workshop Team?

4 องค์ประกอบของทีม หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา

5 บทบาทของหัวหน้า การวางแผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ การควบคุมงาน
ในการบริหารงาน ในการบริหารคน การวางแผนงาน การวางแผนกลยุทธ์ การควบคุมงาน การปรับปรุงงาน การวางแผนงานร่วม กับผู้บริหารระดับสูง การจูงใจพนักงาน การสื่อความ การสร้างทีมงาน การสอนงาน

6 หัวหน้างานที่ดี “ เป็นคนที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมี ความสำคัญต่อความสำเร็จของงาน มีความสามารถในการจูง ใจพนักงานในทีมงานให้ทำงานด้วยความเต็มใจและพอใจ รวมทั้งทำให้พนักงานที่ตนดูแลนั้นรู้สึกถึงความเป็นธรรมทั้งใน ด้านการทำงาน และการให้รางวัลต่างๆ และสุดท้ายก็คือ สามารถเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานได้ในยามที่เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาส่วนตัวก็ตาม ”

7 หัวหน้างานที่ลูกน้องไม่ต้องการ
หัวหน้างาน ที่ทำงานแบบพนักงาน หัวหน้างาน แบบเก่งงานสุดๆ แต่คุยกับคนไม่รู้เรื่อง หัวหน้างาน แบบเก่งคนสุดๆ แต่ผลงานไม่ออก หัวหน้างาน แบบขาดความมั่นใจ หัวหน้างาน ที่มีความมั่นใจสูงเกินเหตุ

8 บทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน
 บทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างาน

9 เทคนิคการเข้าถึงลูกน้อง
ความสัมพันธ์ Team การสอนงาน การแก้ปัญหา กิจกรรมนอกเวลางาน ยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดอย่างเต็มใจ

10 สร้างพลังทีม สร้างพลังตน กระตุ้นคนทำงาน
เปิดเผยและจริงใจ / อย่านินทาคนอื่นลับหลัง ยกความดีให้กับลูกน้อง อย่าพูดในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้  ยอมรับในสิ่งที่เราทำผิดอย่างเต็มใจ

11 การสร้างแรงจูงใจ เข้าใจลูกน้อง ตอบสนอง ให้มากที่สุด
ให้เขามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ให้เขาพูดมากๆ เราฟังมากๆ ให้เขามี Focus ในการทำงาน

12 บวก บวก บวก คิดเชิงบวก พูดเชิงบวก ให้กำลังใจเชิงบวก
คิดหาทางออกในเชิงบวกอยู่เสมอ

13 ตัวอย่าง การเป็นผู้นำ

14 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เรื่องผู้นำ
การเป็นผู้นำที่ดี ด้านมืดของผู้นำที่ต้องระวัง ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  ผู้นำที่ดีจะต้องกระจายงานให้ ทีมงานอย่างเหมาะสม ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างแรง บันดาลใจให้พนักงานได้ ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนา คนอื่นอยู่เสมอ การยกตนข่มท่าน  ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เลือกปฏิบัติ 

15 เป็นหัวหน้าแบบไหนดี

16 Google manager

17 กฎ 8 ประการสำหรับผู้จัดการGoogle
Be a good coach  Empower your team and don’t micromanage  Express interest in team member’s success and personal well-being  Don’t be a sissy: be productive and result oriented

18 กฎ 8 ประการสำหรับผู้จัดการGoogle
Be a good communicator and listen to your team Help your employees with career development Have a clear vision and strategy for the team  Have a key technical skills so you can help advise the team

19 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหางานด้วย Why Why Analysis
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์  วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข หรือป้องกัน นำมาตรการที่ได้ไปปฏิบัติจริง

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google