งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proxy Students Faculty Internal / External Mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proxy Students Faculty Internal / External Mail"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proxy Students Faculty Internal / External Mail
Sriwattana network system Computer Curriculum Server Internet Leased Line 512 kbps Hub 50 for King Computer of students & Notebooks Smoking admin. Etc. StechInter Domain Users Admin Stechsystem VB Code E-Documents Document Register Document Academic Office 500 sets for students Access 72 sets for Classrooms & 43” Projectors Ms.Word Basic Programming Broadband Proxy Students Faculty Internet / Intranet Ms.Excel Turbo C 120 sets for Faculty Ms.PowerPoint Ms.Visual Basic Delphi Exchange Server Project /Faculty Mail Internal / External Mail On-nuch Mail Wattana Mail School Planning PhotoShop 10 sets for finance Stech and Sbase Picture & Movie Activities Personal room / CAI Programs Center Fiber Optic Flash Advance Access Advance Visual Basic 5 sets for meeting room & 43” Projectors PageMaker Netware Adv. Ms.Excel 10 sets for Cooperate Hardware DreamWeaver Utility Finance Server Peachtree Accounting Microsoft Money Payroll Exchange Server Project Students Mail Home works 4 sets for Students & Faculty Timeworks Front Page Ms.Sql Server HTML Ms.Visual C++ Ms.Visual FoxPro 10 for 150 cameras management ASP Ssql Server DBMS Std Server Students room Windows E-Commerce On-nuch Server DBMS Wattana Server DBMS Created by System Development Section Date : Friday, January 13, 2006

2 อุปกรณ์ ในหน่วยงานที่ดูแล
Computer Hub Scanner UPS Printer Camera Monitor จอแบน Total

3 งานที่รับผิดชอบ 2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 1. ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
เฉลี่ยงานซ่อมห้องเรียน เดือนละ งาน เฉลี่ยแล้วซ่อมห้องเรียนห้องละ เครื่อง/เดือน เฉลี่ยเครื่องซ่อม 1.05 ครั้ง/เครื่อง/เดือน 2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ เฉลี่ยงานซ่อมเครื่องฯอาจารย์เดือนละ งาน เฉลี่ยแล้วซ่อมเครื่องอาจารย์วันละ งาน

4 งานที่รับผิดชอบ 3. Backup server
การทำงานแบบ Raid ซึ่งจะช่วยให้มีความปลอดภัยของ ข้อมูลสูง

5 งานที่รับผิดชอบ 4.Scan Virusเทอมที่ผ่านมา scan แล้ว 4 ครั้ง
5. ติดตั้งและดูแลระบบ peachtree 6. ตรวจเช็คระบบ Lan (Fiberoptic) 7. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ M&N และอ่อนนุช ทุกสัปดาห์ทำแล้ว 16 ครั้ง

6 งานที่รับผิดชอบ 8. Backup ข้อมูลของ M&N ,Wattana และ อ่อนนุช เดือนละครั้ง Backup ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน มาแล้ว 4 ครั้ง 9. ตรวจเช็คเครื่อง Multimedia ที่อาคาร 1 และอาคาร 6 ทุกวัน

7 งานที่รับผิดชอบ 10. ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรม
ที่ใช้ในการเรียนการสอน 11. เวลา 8.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเครื่องกล้องวงจรปิดเพื่อทำการตรวจเช็คระบบกล้องเป็นเวลา 89 วัน

8 งานนอกเหนือจากงานประจำ
ติดตั้งและลงโปรแกรมใหม่ ปีที่ผ่านมาทำแล้ว 2ครั้ง 2. จัดเครื่องสำหรับบริจาคให้เขตจำนวน 9 ชุด

9 งานนอกเหนือจากงานประจำ
3. Setup และ Install windows XP ใหม่ทั้งหมดที่ M&N , อ่อนนุช และ DADB 4. Setup และ Install windows XP ใหม่ทั้งหมดใน โรงเรียน 5.ตรวจเช็คของหายจากกล้องวงจรปิด ตามที่อาจารย์ และนักศึกษาขอให้ตรวจเช็ค โดยตรวจเช็คมาแล้ว จำนวน 13 ครั้ง

10 งานนอกเหนือจากงานประจำ
6. พัฒนาระบบ Lan ให้มีความเร็วในการรับ-ส่ง สัญญาณจากเดิม 10/100 เป็น 10/100/1000 Mbp 7. เตรียมคอมพิวเตอร์ห้อง 511 สำหรับ Scan เอกสาร นักศึกษา 8. เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับอาจารย์ที่ เป็นเครื่องรุ่นเก่า

11 Comming Soon 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 3 ห้อง
2. ติดตั้งระบบ Lan ห้องเรียนใหม่ เป็น 10/100/1000 3. เตรียมคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดจำนวน 10 ตัว

12 รายการของหายมีดังนี้
Ram หายเป็นจำนวน 4 ตัว ได้คืน 1 ตัว รวมหายทั้งสิ้น 12 ตัว คิดเป็นเงิน จำนวน 2850 บาท

13 See You Again Next Semester
Thank You See You Again Next Semester


ดาวน์โหลด ppt Proxy Students Faculty Internal / External Mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google