งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-Speed UAV Flight Control System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-Speed UAV Flight Control System
COE Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส: นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ: อ.วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.นวภัค เอื้ออนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอียดของการพัฒนา สรุป 2

3 ที่มาของโครงการ การสำรวจ การสอดแนม การลาดตระเวนในพื้นที่มีอันตรายหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ซึ่ง UAV จะสามารถช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความสะดวกในการเข้าไปในพื้นที่ได้ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับ เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และ โปรแกรม Simulator 4

5 รายละเอียดของการพัฒนา
5

6 ภาพรวมของระบบ 6

7 Heading 7

8 การทำงานขณะเริ่มต้น 8

9 การทำงานเมื่อมีการเคลื่อนที่
9

10 การทำงานเมื่อมีการเคลื่อนที่
- + - + LONGITUDE - + HIGHT LATITUDE 10

11 การจำลองการเคลื่อนที่
11

12 การจำลองการเคลื่อนที่ (ต่อ)
12

13 การจำลองการเคลื่อนที่ (ต่อ)
13

14 Simulation 14

15 สรุป 15

16 Q & A 16


ดาวน์โหลด ppt Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google