งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6

2 2 Agenda •Objective & Introduction •Tools •Project Planning •Development •Demo •Problems •Conclusion •Questions

3 Objective & Introduction

4 4 Tools •Language : VB, C# •Open Source : VSS Sample OLE Automation •Version Control : Microsoft Visual SourceSafe

5 5 Project Planning  ศึกษาโปรแกรม Microsoft Visual SourceSafe และ CVS  ศึกษาวิธีกระบวนการทำงานเบื้องต้นของ โปรแกรม SeeSoft  ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้  ศึกษาการเรียกใช้และการเข้าถึง Microsoft Visual SourceSafe  ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม  พัฒนาและทดสอบโปรแกรม  สรุปผลการทำงานและเขียนคู่มือการใช้ งาน

6 6 Development (1/3) • การพัฒนาโปรแกรม – การดึงข้อมูลจาก Microsoft Visual SourceSafe เพื่อนำมาทำการ Diff – พัฒนาอัลกอริทึมในการ Diff ให้สามารถ แสดงผลการ Diff ได้พร้อมๆกันทุกเวอร์ ชั่นได้อย่างถูกต้อง – นำทั้งสองส่วนมารวมกัน

7 7 Development (2/3) การดึงข้อมูลจาก Microsoft Visual SourceSafe การดึงข้อมูลจาก VSS นั้น เราจะเรียก ผ่าน Object ต่างๆของ VSS ซึ่งเราไม่ สามารถรู้ได้ถึงลักษณะการเก็บข้อมูลของ VSS ได้ เราจีงไม่สามารถจะพัฒนาจาก VSS โดยตรงได้ เราจึงใช้ประโยชน์จาก VSS โดย การนำข้อมูลที่เก็บเวอร์ชั่นต่างๆในฐานข้อมูล เอาท์พุตลงไดเรททอรี่ชั่วคราว

8 8 Development (3/3) การพัฒนาอัลกอริทึมในการ Diff อัลกอริทึมในการ Diff จะเป็นการนำ อัลกอริทึมที่ใช้ในการ Diff ทีละ 2 เวอร์ชั่นมา พัฒนาเพิ่มเพื่อนำผลการดิฟทีละ 2 เวอร์ชั่น นั้นมารวมกันให้สามารถดิฟได้พร้อมๆกันทุกๆ เวอร์ชั่นที่มีในฐานข้อมูลของ VSS

9 9 Demo

10 10 Problems • การเรียกใช้ออปเจ็คของ Microsoft Visual SourceSafe • การแสดงผลในรูปแบบของการลบ (Delete)

11 11 Conclusion

12 12 Questions ?

13 13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google