งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น(Linear List)รูปแบบหนึ่ง และมีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่มและลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นด้านบนสุดของสแตก(Top.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น(Linear List)รูปแบบหนึ่ง และมีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่มและลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นด้านบนสุดของสแตก(Top."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น(Linear List)รูปแบบหนึ่ง และมีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่มและลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นด้านบนสุดของสแตก(Top of Stack) เรียกว่าตัวชี้สแตก(Stack Pointer) มีรูปแบบเป็น Top(Y)

2 ให้ Y เป็นสแตกเก็บค่าตัวเลขได้ไม่เกิน 6 ตัว
Push(‘2’),Push(‘5’),Push(‘3’) Pop(),Push(‘9’), Push(‘0’) Push(‘4’) Push(‘6’),Pop()

3 เริ่มต้นจากการสร้างสแตก Yขึ้นมาทำงานจำได้สแตกว่าง ไม่มีสมาชิกโดยตัวชี้สแตก Top ยังไม่มีค่า

4 นำค่า 2 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Push(‘2’) สแตก Y=[2]
ตัวชี้สแตก Top = 2 Top

5 นำค่า 5 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘5’) สแตก Y=[2,5]
ตัวชี้สแตก Top = 5 Top

6 นำค่า 3 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘3’) สแตก Y=[2,5,3] ตัวชี้สแตก Top = 3

7 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้Pop()
2 5 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้Pop() สแตก Y=[2,5] ตัวชี้สแตก Top = 5 Top

8 นำค่า 9 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘9’) สแตก Y=[2,5,9] ตัวชี้สแตก Top = 9

9 นำค่า 0 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘0’) สแตก Y=[2,5,9,0] ตัวชี้สแตก
นำค่า 0 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘0’) สแตก Y=[2,5,9,0] ตัวชี้สแตก Top = 0 Top

10 นำค่า 4 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘4’) สแตก Y=[2,5,9,0,4] ตัวชี้สแตก
4 นำค่า 4 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘4’) สแตก Y=[2,5,9,0,4] ตัวชี้สแตก Top = 4 Top

11 นำค่า 6 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘6’) สแตก Y=[2,5,9
4 6 นำค่า 6 เก็บต่อโดยใช้ Push(‘6’) สแตก Y=[2,5,9 0,4,6] ตัวชี้สแตก Top = 6 Top

12 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้Pop()
2 5 9 4 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้Pop() สแตก Y=[2,5,9,0,4] ตัวชี้สแตก Top = 4 Top

13 อัลกอริทึมการแปลงนิพจน์แบบ Infix เป็นแบบ Postfix โจทย์
10+5-(8/2)*3

14 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ Stack

15 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 Stack

16 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 + Stack

17 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 + Stack

18 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 - + Stack

19 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 ( - + Stack

20 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 ( - + Stack

21 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 / ( - + Stack

22 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / ( - + Stack

23 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / ( - + Stack

24 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / - + Stack

25 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / * - + Stack

26 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / 3 * - + Stack

27 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / 3 * - + Stack

28 10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / 3 * - + Stack

29 คำตอบที่ได้จะอยู่ที่ผลลัพธ์
10+5-(8/2)*3 ผลลัพธ์ 10 5 8 2 / 3 * - + คำตอบที่ได้จะอยู่ที่ผลลัพธ์ Stack

30 การหาคำตอบจากการคำนวณนิพจน์ Postfix
โจทย์ 78*2/4-

31 78*2/4- ผลลัพธ์ Stack

32 78*2/4- ผลลัพธ์ 7 Stack

33 78*2/4- ผลลัพธ์ 8 7 Stack

34 78*2/4- ผลลัพธ์ 7 * 8 Stack

35 78*2/4- ผลลัพธ์ 56 Stack

36 78*2/4- ผลลัพธ์ 2 56 Stack

37 78*2/4- ผลลัพธ์ 56 / 2 Stack

38 78*2/4- ผลลัพธ์ 28 Stack

39 78*2/4- ผลลัพธ์ 4 28 Stack

40 78*2/4- ผลลัพธ์ 28 - 4 Stack

41 คำตอบที่ได้อยู่ที่สแตก
78*2/4- ผลลัพธ์ คำตอบที่ได้อยู่ที่สแตก 24 Stack


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลสแตก มีลักษณะเป็นรายการในแนวเชิงเส้น(Linear List)รูปแบบหนึ่ง และมีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการสามารถเพิ่มและลบรายการเพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นด้านบนสุดของสแตก(Top.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google