งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6

2 2 Agenda •Introduction •Objective •Relate Work •Project Planning •Progress •Problems •Conclusion

3 Introduction

4 Objective

5 5 Relate Work  Microsoft Visual SourceSafe  Concurrent Versions System

6 6 Project Planning • ศึกษาโปรแกรม Microsoft Visual SourceSafe และ CVS • ศึกษาวิธีกระบวนการทำงานเบื้องต้นของ โปรแกรม SeeSoft • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ • ศึกษาการเรียกใช้และการเข้าถึง Microsoft Visual SourceSafe

7 7 Project Planning • ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรม • พัฒนาและทดสอบโปรแกรม • สรุปผลการทำงานและเขียนคู่มือการใช้ งาน

8 8 Progress •Connecting to Visual SourceSafe Object  Call by Command Line  Call by OLE Automation •User Requirement

9 9 Call by Command Line  Command : vss diff test.cpp –V1~2

10 10 Call by OLE Automation  What is OLE Automation ?

11 11 Call by OLE Automation  Sample Code using VB :

12 12 Call by OLE Automation  Run test :

13 13 Call by OLE Automation  Run test :

14 14 User Requirement  การแสดงผลที่เข้าใจง่าย แยกแยะความ แตกต่างได้ชัดเจน  สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้หลายเวอร์ชั่น พร้อมๆกัน  สามารถนำมาแก้ไข และ สร้างไฟล์ใหม่เป็น ไฟล์ที่แก้ไขแล้วได้  สามารถแสดงประวัติการแก้ไขได้ ว่าถูกแก้ไข โดยผู้ใช้คนใด เมื่อใด  มีระบบจัดการผู้ใช้ สามารถกำหนดสิทธิการ เข้าถึงไฟล์ข้อมูล

15 15 Next Step • ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมที่จะ พัฒนา • ออกแบบลักษณะการแสดงผลประวัติการ แก้ไขเอกสาร • พัฒนาโปรแกรมแสดงประวัติการแก้ไข แฟ้มเอกสาร โดยใช้ VB เพื่อเรียกใช้ Object ของ VSS มาแสดงผลและสามารถ นำแก้ไขได้

16 16 Problems • การพัฒนาโปรแกรมต้องใช้ภาษา Visual Basic ในการพัฒนาซึ่งทางผู้พัฒนายังขาด ความชำนาญ • ปัญหาในการเรียกใช้ออปเจ็คของ VSS

17 17 Conclusion • การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการอ่านข้อมูล เอกสารจากโปรแกรม Microsoft Visual SourceSafe โดย โปรแกรมสามารถแสดงการ แก้ไข แสดงความแตกต่างระหว่างชุดคำสั่ง ตั้งแต่ 2 เวอร์ชั่นขึ้นไป พร้อมๆกัน สามารถ แก้ไขและคัดลอก บันทึกแต่ละเวอร์ชั่นได้ • กระบวนการทำงานจะเรียกใช้ออปเจ็คของ Visual SourceSafe ผ่านทาง OLE Automation โดยใช้ภาษา Visual Basic

18 18 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

19 19 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Multi-Version Text Viewer / Editor COE2005-06 Chaiwat Sookpanya : 453040656-6 Kannawat Chaiyarajsamee : 453040592-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google