งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

adjectives โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "adjectives โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 adjectives โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange

2 Adjectives หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม เพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือ คุณสมบัติ ของนาม หรือ สรรพนาม นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ชนิดของ adjectives มี 6 ชนิด ดังนี้ Descriptives Proper Quantitative Numberral Demonstrative Possessive

3 Descriptive adjectives
หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพของ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมี ลักษณะอย่างไร เช่น good bad tall short fat thin fat poor rich pretty บอกล

4 Proper adjectives หมายถึง คำที่ไปขยายนาม หรือ สรรพนาม เพื่อ บอก สัญชาติ ซึ่ง มีรูป เปลี่ยนมาจาก proper noun เช่น Proper nouns = england Proper adjectives =english

5 Quantitative adjectives
หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบ ปริมาณของ สิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย แต่ไม่บอกจำนวนที่แน่นอน เช่น Much many little some any enough half great

6 Numeral adjectives หมายถึง คำคุณศัพท์ บอกจำนวนมากน้อย ของนามที่นับ ได้ หรือบอกลำดับก่อนหลัง ของคำนาม แบ่งออกเป็น3 ชนิด คือ บอกจำนวนนับ cardinal บอกลำดับที่ ordinal บอกจำนวนเท่า multiplicative

7 demonstrative adjective
หมายถึง คำที่แสดงความชี้เฉพาะ เจาะจงนาม ใดนามหนึ่ง เช่น this that these those the

8 Possessive adjectives
หมายถึง คำที่ใช้ขยาย นามเพื่อบอกความเป็น เจ้าของนามนั้นๆ เช่น my our you’re his her their

9 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
บ๊ายบาย


ดาวน์โหลด ppt adjectives โดย ลลิตา โรจน์พงศ์สถาพร เลขที่ 4 ป.5 orange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google