งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter

2 1-chloronaphthalene at 77 K in EPA S0 S1 (p,p*) T1 (p,p*) 6 % Cl
sec-1 6 % 90 kcal/mol 94 % T1 (p,p*) <104 sec-1 59 kcal/mol 46 % sec-1 (cal.) 57 % 1.4 sec-1 1.9 sec-1 S0

3 Absorption A

4 p F Emission: kf ป kisc

5 Spectrofluorimeter Emission Fluorescence spectra Excitation

6 scan ความยาวคลื่นเป็นช่วงกว้าง
Fluorescence Emission spectra Fluorescence Emission spectra ปรับ excitation monochromater ให้แสง ผ่านได้เฉพาะความยาวคลื่นที่ศึกษา ส่วน emission monochromater scan ความยาวคลื่นเป็นช่วงกว้าง เพื่อบันทึกการคายแสง

7 ดีที่สุด เป็นการศึกษาว่า การคายแสงเกิดขึ้น ที่ความยาวคลื่นค่าใด
Fluorescence Emission spectra เป็นการศึกษาว่า การคายแสงเกิดขึ้น ที่ความยาวคลื่นค่าใด ดีที่สุด

8 scan Detector Light source Cell X - Y Recorder Y - drive (intensity)
emission mono- chromater Photo multiplier Cell X - Y Recorder scan Y - drive (intensity) excitation mono- chromater X - Drive (wavelength) Light source

9 Fluorescence Excitation spectra
ปรับ excitation monochromater ให้แสงที่มากระตุ้นมีความยาวคลื่นเป็นช่วงกว้าง ขณะที่ปรับให้แสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุด(คายแสงมากที่สุด) ผ่าน emission monochromater

10 scan scan Detector Light source Cell X - Y Recorder Y - drive
emission mono- chromater Photo multiplier Cell X - Y Recorder Y - drive (intensity) excitation mono- chromater X - Drive (wavelength) scan scan Light source

11 Fluorescence Excitation spectra
เป็นการศึกษาว่าแสงที่ใช้กระตุ้นโมเลกุลที่ความยาวคลื่นค่าใด ทำให้เกิดการคายแสง ดีที่สุด

12 Fluorescence Spectrum
of Anthracene (dilute solution) Absorption Spectrum of Anthracene เป็นค่าความยาวคลื่นที่ใช้กระตุ้นสาร

13 Spectrophosphorimeter
Emission Phosphorescence spectra Excitation

14 = optical chutter Detector Light source Cell X - Y Recorder Y - drive
emission mono- chromater Photo multiplier Cell X - Y Recorder Y - drive (intensity) excitation mono- chromater X - Drive (wavelength) = optical chutter Light source

15 Optical chutter ทำหน้าที่เป็นตัวตัดแสงที่เข้าไปกระตุ้นระบบเพื่อให้โมเลกุลที่ถูกกระตุ้นไปอยู่ที่สภาวะเร้าเกิดการคายแสง fluorescence จนหมด (tf < 10-6 sec) แล้วจึงวัดการคายแสง phosphorescence (tp< sec)

16 ก๊าซที่มีความดันสูง ๆ)
Mirror symmetry relation พบใน condense phase (เช่น ของแข็ง, ของเหลว หรือ ก๊าซที่มีความดันสูง ๆ)

17 I n t e s i y S1 S0

18

19 S1 r2 V0 r0 S0

20

21 triplet state จริงหรือ ?
Triplet State & Phosphorescence -การคายแสง phosphorescence เกี่ยวข้องกับ triplet state จริงหรือ ?

22 จากงานของ Evans ศีกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กในขณะเกิดการคายแสง
(D.F. Evans, Nature, 176, 777 (1955)) ศีกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กในขณะเกิดการคายแสง Phosphorescence ของ Triphynylene ใน Boric acid:

23 ที่ Triplet state เป็น “spin parallel”
(อิเล็กตรอนทั้ง 2 ตัวมีค่า spin quantum number เท่ากัน) โมเลกุลมีคุณสมบัติเป็น “แม่เหล็ก”

24 Intensity of Phosphorescence light on Photomagnetism light off time (s)

25 ยังมีเนื้อหาของโฟโตเคมี ที่ไม่ได้กล่าวถึงบางส่วน
ให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมด้วย !

26 ขอให้โชคดี ในการสอบทุกคน


ดาวน์โหลด ppt Spectrofluorimeter และ Spectrophosphorimeter.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google