งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการติดตั้ง moodle โดย อาจารย์กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการติดตั้ง moodle โดย อาจารย์กฤษฎา ศักดิ์คำดวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการติดตั้ง moodle โดย อาจารย์กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

2 การติดตั้งบน web browser พิมพ์ URL ที่เรากำหนด moodle ไว้ ตาม ตัวอย่าง เรากำหนดไว้ที่ …. http://202.28.32.212/sec[x]/group[x] ตัวอย่าง กลุ่มการเรียน 999 และ กลุ่มใน ห้องเรียนกลุ่มที่ 999

3 ขั้นตอนการติดตั้ง moodle ให้ทำการเลือกภาษาในการติดตั้ง เสร็จแล้ว Click Next >> เพื่อติดตั้งขั้นตอนต่อไป

4 ขั้นตอนการติดตั้ง moodle ถ้าระบบไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้ Click ต่อไป >> เพื่อติดตั้งขั้นตอนต่อไป

5 ขั้นตอนการติดตั้ง moodle ขั้นตอนนี้สำคัญ ให้เราเปลี่ยนค่าตามกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ

6 ที่อยู่ชองเว็บ คงไว้ Moodle คงไว้ ไดเรกทอรีข้อมูล ให้เปลี่ยนตามกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ เช่น C:\Appserv/group999 C:\Appserv/group999 ถ้าระบบไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้ Click ต่อไป >> เพื่อติดตั้งขั้นตอนต่อไป

7 ขั้นตอนการติดตั้ง moodle ขั้นตอนนี้สำคัญ ให้เราเปลี่ยนค่าตามกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ

8 คงที่ เปลี่ยนตามกลุ่มที่ได้ รับผิดชอบ ให้ใส่ msu คงที่ ถ้าระบบไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้ Click ต่อไป >> เพื่อติดตั้งขั้นตอนต่อไป

9

10

11

12 จากนั้นระบบจะทำการติดตั้ง ต่อไป เพียงแต่ขั้นตอนที่เหลือให้เรา กด Yes หรือ Next หรือ Continue ห้ามกดปฏิเสธ

13 ให้เรากำหนดค่าตามที่กลุ่มเราได้รับ จากนั้นกด SAVE

14 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ใส่รหัสผ่านสำหรับการดูแลเว็ปไซต์ ใส่ชื่อ ใส่สกุล ใส่อีเมลล์ จากนั้นกด upload file

15 ตังอย่างเว็ปไซต์ที่สร้างเสร็จ เมนูเปลี่ยนภาษา

16 เมนูปรับแต่งหน้าแรก (homepage) ของเว็ปไซต์

17 ให้ทำการเลือกภาษาในการติดตั้ง เสร็จแล้ว Click Next >> เพื่อติดตั้งขั้นตอนต่อไป ตังอย่างเว็ปไซต์ที่สร้างเสร็จ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการติดตั้ง moodle โดย อาจารย์กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google