งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 6 มิถุนายน 2557

2 NSEC Road ส่วนต่อขยายEWEC Road EWEC Road Para EWEC Road ถนนหมายเลข 67 SEC Road ถนนหมายเลข 68 ส่วนต่อขยายEWEC Road

3 -/ เส้นทาง Para EWEC Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

4 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

5 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

6 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

7 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

8 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

9 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

10 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

11 -/ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

12 -/ เมืองใหม่ช่องสงำ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

13 -/ เมืองใหม่ช่องสงำ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

14 -/ เมืองใหม่ช่องสงำ เส้นทาง Para Evec Road กับการเชื่อมโยงเส้นทาง SEC

15 สิ่งที่จะต้องผลัดดัน. 1. ปัญหาป่าไม้. 2
สิ่งที่จะต้องผลัดดัน 1.ปัญหาป่าไม้ 2.ปัญหาหน่วยงานที่รับผิดชอบเมืองใหม่ 3.ปัญหาเรื่องการอำนวยความสะดวกในเส้นทาง หมายเลข 67 (ช่องสะงำ-เสียมเรียบ) เรื่องเดินรถแบบทวิภาคี เรื่องการเดินรถแบบพหุภาคี ปัญหาการ Single Visa ปัญหาการใช้บัตรผ่านแดน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เมืองใหม่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google