งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion)
หนังสือ Physics for science and Engineers. ของ SERWAY.

2 การเคลื่อนที่คืออะไร ?
การเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุ เมื่อเวลาผ่านไป

3 1. การเคลื่อนที่ 1 มิติทางแกน X
ผล 1. การกระจัด (displacement)

4 นิยาม นิยาม ความเร็วเฉลี่ย (caverage velocity)
ความเร็ว (velocity) ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (instantenous velocity) นิยาม

5 นิยาม

6 Ex 1.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน x
เมื่อเวลา อยู่ที่ ต่อมาเวลา อยู่ที่ จงหา ก. ระยะการจัด ข. ความเร็วเฉลี่ย

7 วิธีทำ

8 Ex 2. อนุภาคเคลื่อนที่ตามแกน x พบว่าที่เวลาใดๆ อยู่ที่
Ex 2. อนุภาคเคลื่อนที่ตามแกน x พบว่าที่เวลาใดๆ อยู่ที่ เมื่อ เป็นระยะทางมีหน่วยเป็น m และ t เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาที จงหาความเร็วขณะใดๆ วิธีทำ

9 เมื่อ อยู่ เมื่อ อยู่

10 สรุป เหตุ มีการเคลื่อนที่ 1 มิติ ผล 1.
สรุป เหตุ มีการเคลื่อนที่ 1 มิติ ผล 1. ความเร็ว 2. 3. ความเร่ง 4. 5.

11 นิยาม Ex มีอนุภาคตัวหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน x พบว่า จงหา ก. ความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา t = 0 Sec ( ) ถึง t = 2 Sec ( ) ข. ความเร่งขณะใดๆ เมื่อ t = 2 Sec

12 วิธีทำ ก. โจทย์กำหนด จะได้

13 ที่เวลา ได้ ต่อมาที่เวลา ได้
วิธีทำ ข. ที่เวลา ได้ ต่อมาที่เวลา ได้

14 โจทย์ต้องการ ที่

15 2. การเคลื่อนที่ 1 มิติด้วย
2.การเคลื่อนที่ 1 มิติด้วย คงที่ (one dimensional motion with constant acceleration) วัตถุประสงค์ ของหัวข้อนี้ต้องการหาสมการคำนวณการเคลื่อนที่ 1 มิติแนวแกน X ข้อกำหนด ให้ที่เวลา วัตถุอยู่ที่ ต่อมา วัตถุอยู่ที่ *

16 การหาสมการ 1 ได้จากนิยาม
การหาสมการ 1 ได้จากนิยาม นิยาม แทนค่า

17 การหาสมการ 2 ได้จากนิยาม
การหาสมการ 2 ได้จากนิยาม หรือ

18 ---2 การหาสมการ 3 นำ จาก 1 แทน 2 จงหา 2 จงหา 1

19 แทน จาก 1 ใน 2 จะได้

20 การหาสมการ 4 นำ t จาก 1 แทน 2 จาก 2 จาก 1

21 t จาก 1 แทน 2 จะได้

22 แนวดิ่ง y X แนวราบ

23 แกน y มีทิศพุ่งเข้าสู่ใจกลางโลกเสมอ

24 Ex รถคันหนึ่งเริ่มต้นจากสภาพนิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 8 Sec มีความเร็ว จงหา
ก. ความเร่งของรถคันนี้ ข. ระยะทางที่รถวิ่งได้ในเวลา วิธีทำ ก. ; s

25 วิธีทำ ข.

26 Ex ขว้างก้อนหินขึ้นไปด้วยความเร็วต้น บนยอดตึกสูง 50 m ดังรูป จงหา
ก. เวลาที่ก้อนหินใช้ในการเดินทางจนถึงจุดสูงสุด ข. ระยะทางที่ก้อนหินขึ้นได้สูงสุดวัดจากยอดตึก ค. ความเร็วของก้อนหินที่ t = 5 Sec

27 วิธีทำ ก. คัดจาก +; วิธีทำ ข. + ;


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ (Motion in one dimeusion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google