งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
สร้างสรรค์โดย นางเพ็ชรี ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

2 คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเชื่อมโยงสื่อบทเรียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ผู้เรียนจะศึกษาเรื่องใดให้ใช้เมาส์คลิก 1 ครั้ง 2.เรื่องที่ต้องการจะเปิด สไลด์ในบทเรียนจะเลื่อนตามเวลาที่กำหนด 4.ทำแบบฝึกหัดให้ลากข้อความทางขวามือมาต่อกับทางซ้ายมือที่ตรงกันแล้วตรวจคำตอบ บทเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ คลิกขวา


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google