งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค
สร้างสรรค์โดย นายสมชัย ประสารบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

2 แนะนำการใช้สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สื่อการสอน เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บทเรียน 1.สไลด์บทเรียนเลื่อนเองตามอัตโนมัติ แบบฝึกหัดจับคู่ วิธีทำ ต้องลากข้อความทางขวามือมาต่อกันเมื่อครบทุกข้อแล้วจึงตรวจคำตอบ 3.แบบทดสอบต้องคลิกข้อที่เลือก จะแสดงคำตอบ จากนั้น กดok แล้วเลือกข้อต่อไป แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ คลิกขวา


ดาวน์โหลด ppt สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google