งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง กลุ่มจังหวัดที่ 4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง กลุ่มจังหวัดที่ 4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง กลุ่มจังหวัดที่ 4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง

2 เขตเลือกตั้ง กลุ่มจังหวัดที่ 4 กลุ่ม จังหวัดที่ 4

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งกลุ่มจังหวัด ที่ 4 บุรีรัมย์สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง : กลุ่มจังหวัดที่ 4 นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นายชัย ชิดชอบ นายเพิ่มพูน ทองศรี นาย อดิศักดิ์ โภคกุล กานนท์ พล. ต. อ. วิรุฬห์ พื้นแสน นาย พฤฒิชัย วิริยะ โรจน์ พรรคพลังประชาชน จำนวนคะแนนเสียง 203,9964 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57 กลุ่ม จังหวัดที่ 4

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง กลุ่ม จังหวัดที่ 4 พรรคการเมือง : กลุ่มจังหวัดที่ 4 นายวิฑูรย์ นามบุตร นาย ดนัย นพสุวรรณ วงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ จำนวนคะแนนเสียง 681,617 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 19

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง กลุ่ม จังหวัดที่ 4 พรรคการเมือง : กลุ่มจังหวัดที่ 4 นาย วัลลภ ไทย เหนือ พรรคเพื่อแผ่นดิน จำนวนคะแนนเสียง 345,672 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 10

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง กลุ่ม จังหวัดที่ 4 พรรคการเมือง : กลุ่มจังหวัดที่ 4 นาย วีระศักดิ์ โควสุ รัตน์ พรรคชาติไทย จำนวนคะแนนเสียง 105,883 คะแนน คิด เป็นร้อยละ 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง กลุ่มจังหวัดที่ 4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google