งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn

2 Objective Basic clinical skill
History taking Physical examination Common problem in medicine & and emergency medicine Approach and differential diagnosis Proper investigation Proper treatment and prevention Caution of complication of disease and treatment. Lab interpretation Communication skill Paramedicine Family Presentation Procedure Indication Contraindication Complication

3 Job description (Ward)
Ward work 3 wks Working time 7:00-9:00 ward round 9:00-10:30 attending ward round 10:30-12:00 consultation round 13:00-13:30 noon report on Mo, Tue and Fri 12:30-13:30 grand round 13:30-16:30 topic discussion on Thu, Fri 16:00 Chart round Note Admision note, progress note, summary note in 24 hrs. Ward round: clinical progression Attending round: teaching ward round Noon report and Grand round: resident activity Topic discusion: according lecturer Chart round: lab progression Oncall: 2 persons/period 16:30-24:00

4 Job description (OPD) Oncall: 1 skip 2 days 18:30-22:00 OPD 3 wks
Working time 800-9:00 morning report 9:00-12:00 OPD 13:00-16:30 Special clinic 13:30-16:30 topic discussion on Thu, Fri Note OPD note: short, conclusion and clearly planing. Morning report: case discussion OPD under staff Special clinic Chest: Mo 13:00-16:30 GI & AIR: Tue 13:00-16:00 Cardio: Wed 9:00-12:00 Neuro & Endocrine: Wed 13:00-16:00 Topic discusion: according lecturer Oncall: 1 skip 2 days 18:30-22:00

5 Procedure Under supervisor Lumbar puncture Arterial puncture
Proctoscopy

6 Lab interpretation EKG TFT PFT ABG Serology

7 Reference book Cecil Essential texbook of Medicine for medical student
The Warshington Manual of Medical Therapeutic อาการวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Short note in Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Emergency Medicine ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือประกอบการเรียนการสอนของหน่วยต่างๆ

8 E-learning http://elearning.md.kku.ac.th/kku/account/login.jsp

9 Evaluation Theory: 50% MCQ&short answer 100 ข้อ 20 คะแนน
MEQ 5 ข้อ15 คะแนน Spot diagnosis&lab 25 ข้อ 10 คะแนน Long case 5 คะแนน Practice: 50% Ward round 15 คะแนน Ward work 5 คะแนน OPD 5 คะแนน Topic assignment 5 คะแนน

10 Punishment Late 0.5 คะแนน Loss activity 0.5 คะแนน
ตกภาคปฏิบัติ ขาดโดยไม่มีเหตุผล ไม่รับคนไข้ ไม่ทำ topic assignment พฤติกรรม: การแต่งกาย, การปฏิบัติตัว

11 Med student KKH. Staff: อ. สมชาย เดินทางเอง
มาร่วม topic assignment วันพฤ, ศุกร์ Ward และ activity อื่นตามโรงพยาบาลศูนย์


ดาวน์โหลด ppt Orientate MSD5 By C. Wongvipaporn.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google