งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medical Student Education Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medical Student Education Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine Prince of Songkla University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medical Student Education Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine Prince of Songkla University

2 Orthopaedics  4 th year medical students  5 th year medical students

3 4 th year Medical Students  Pre-operative to post-operative care I, II, III  Duration 12 week  Rotate to orthopaedics 1 week for 4 groups  2 nd, 5 th, 6 th, 9 th week  11-12 students per group

4 Objective for 4 th year  Trauma in orthopaedics : fractures, dislocations, soft tissue injuries  Basic orthopaedic examination

5 Previous Strategies  Join with intensive course  Before beginning of clinical study  Problems - Need too much teachers - Too much systems in examination made students confuse - Different rotation in each student

6 Strategies  Basic orthopaedics examination - Look - Feel - Move - Measure

7 Give VCD demonstration (Monday) Self watching by student Self training with friends

8 Thursday Teacher and Students watch VCD together Ask and answer question

9 Students demonstrate all examination Teacher checklist Pass Fail Teach again by teacher

10 Checklist

11 Results  8 groups  91 students  100% pass

12 5 th Year Medical Students  Health, diseases and rehabilitation in orthopaedics  Emergency medicine

13 5 th Year Medical Students  Health, diseases and rehabilitation in orthopaedics  Duration 3 weeks  8-9 students per group

14 Objective for 5 th year  Diagnosis and treatment of injuries and diseases in orthopaedics  Office orthopaedics >> OPD 9.00-12.00  Mon, Tue : contact patient  Thu, Fri : observe

15 Strategies All students First time at OPD Review technique of history taking and physical exam by teacher

16 Next time Divide students for rotation Casting room OR OPD

17 OPD Cases Logbook History taking Physical exam Diagnosis Plan of treatment

18 Present to teacher Repeat History taking Physical exam Treatment Feed back To student Repeat same process In other students

19 Scores

20 Scores  Pass : Scores ≥ 70%

21 Results  8 groups : 69 students  OPD 142 cases  Pass 100%

22 Results  Average point = 83.84%  Min = 70%  Max = 92.5%

23 Problems  Too many students per group  Too less patient per each student  Too less teacher

24 Orthopaedics Emergency Block : Emergency Medicine  Skill lab teaching splinting in orthopaedics  Simulated patients

25 Simulated Patients 4 common problems  Multiple injuries  C-spine injury  Hip dislocation  Open fracture

26

27 ความคิดเห็น ( n = 107 คน ) ผู้ป่วยจำลอง ชั้นเรียน 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.89 ± 0.324.31 ±0.75 2. ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 4.71 ± 0.514.02 ±0.85 3. การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริง 4.93 ± 0.263.49 ± 1.05 ความคิดเห็นเปรียบเทียบการเรียนโดยใช้ ผู้ป่วยจำลอง VS การเรียนในชั้นเรียน

28 ความคิดเห็น เพิ่มเติม 1. นำไปใช้ได้จริง 45 2. ทำให้จำได้ดี 16 3. รู้จุดบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไข 14 4. ได้เจอสถานการณ์คล้ายจริง ดีกว่าแบบเดิม 12 5. สนุก ตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 10 6. ได้คิด และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6 7. รู้ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติจริง 5 8. ได้ประมวลความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้จริง 5 9. จำนวนนักศึกษาต่อผู้ป่วยจำลองมากเกินไป 4 10. เวลาน้อยเกินไป 2

29 THANK YOU Prince of Songkla University Had Yai, Songkla


ดาวน์โหลด ppt Medical Student Education Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine Faculty of Medicine Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google