งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบ OSCE”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบ OSCE”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบ OSCE”
Alternative/Innovative method to assess skill การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบ OSCE” วันที่ ตุลาคม 2546 รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 OSLER O Objective S Structured L Long E Examination R Record
Prof. Fergus Gleeson Gastroenterologists Ireland

3 Key features of OSLER 1. Having a forward OSLER checklist
2. Having a firm objective of assessment 3. Assessment setting like the real practice, a continuing process 4. Assess both process of history taking and correct facts established

4 Key features of OSLER (cont.)
5. Assessment stress on communication 6. Assessor can consider case difficulty 7. Scoring system has both grades and marks c criterion 8. Examiner’s reliability 9. Is practical regards to no need of extra assessment time

5 Principles of OSLER assessment
Assess clinical competence of all aspects as real practice such as Communication skill Skill of physical examination Problem solving ability Attitude, ethic Holistic care

6 OSLER check lists 1. History taking and Presentation 25
pace and clarity 5 history taking process 5 systematic presentation 5 Correct facts established 10

7 OSLER check lists (cont.)
2. Physical examination 25 systematic corrected technique attitudes * correct findings established 10

8 OSLER check lists (cont.)
3. Investigations appropriate 10 logical sequence 10 4. Management appropriate 10 holistic* 10

9 OSLER check lists (cont.)
5. Clinical acumen 10 problem identification 5 problem solving ability 5

10 Scoring system Grades Marks P+ = very good /excellent
60, 65, 70, 75, 80 P = pass/borderline pass 50, 55 P - = below pass 40, 45

11 Fail Criterior < 50 Marks OR > 7 P -

12 Case difficulty Standard - case c 1 problem
difficult case c 2-3 problems Very difficult - case c 3+ problems

13 Administration of OSLER
2 examiners 60 minutes for one case examination place should be arranged for examiner’s clear observation (listening and seeing) tables and chairs for history taking

14 Administration of OSLER (cont.)
basic instruments should be provided same environment of examination place Characters of case not so complicated well co - operated


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างข้อสอบ OSCE”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google