งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presented by 1 1 2 2 3 3 GO. Question No.1 ก่อนปี 2008 PepsiCo ได้แบ่งการ ดำเนินงานเป็นกี่ Divisions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presented by 1 1 2 2 3 3 GO. Question No.1 ก่อนปี 2008 PepsiCo ได้แบ่งการ ดำเนินงานเป็นกี่ Divisions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presented by 1 1 2 2 3 3 GO

2 Question No.1 ก่อนปี 2008 PepsiCo ได้แบ่งการ ดำเนินงานเป็นกี่ Divisions

3 Question No.2 กลยุทธ์ที่ Pepsi เน้นวางขาย คู่กับ Lay’s นั้น มีชื่อว่าอะไร

4 Question No.3 ประเทศใด ( ยกเว้น North America) ที่การขาย ผลิตภัณฑ์ Quaker Oat ประสบความสำเร็จมากที่สุด

5 Tuck In My name is Paula. I am a female Nostra-topus. But I don’t know about 1.Restructure is ok ? 2.Corporate Strategy is ok? Yes No

6 Corporate Strategy of Strategic fit (1+1=3) Involve related diversify into businesses ex. Synergies of Pepsi&Lay bring the “POWER OF ONE” Acquisition It must take time to start in new product and succeed.Then acquisition is more easy and powerful. Ex. PepsiCo created “Tuck in”, an acquisition of small firm but make profits and advantage to the big firm. Focus on the Industry If the company (or investor) can’t know core value of the new business which is desired to join, it’ll be affected to the exist business performance. Ex. Failure in Fast Food Restaurant.

7 Business Strategy of Customer Lead the Trend Customer satisfaction is more valuable of the business but it seem to be hard to response to their needs. Information is very significant to create how to serve what they want and receive the profit back. Ex. Listen to retailers, research or market survey Liked Pepsi do. Product innovation & Process innovation Come in the industry with product innovation, it’s not guarantee the sustainable of the firm. To continue in the business need to create process innovation to save cost and compete to other rivals.

8 The 1 st Issues Is the exist organization structure fit to the firm? Ok. But!! PepsiCo PepsiCo International UK & Europe Mid East, Africa and Asia PepsiCo America Food Frito-Lay NA Quaker Food NA Latin America Food PepsiCo America Beverage Snack Beverage Breakfast Cereal Appendix

9 Appendix 1 Asset Turnover by Divisions Region2007200620052004 Frito Lay NA1.851.821.741.75 PepsiCo Bev. NA1.431.461.451.38 Pepsi Inter.1.071.150.881.11  Quaker NA1.851.761.741.56

10 Appendix 2 Asset Turnover by Regions Region2007200620052004 USA 1.751.811.861.79 Mexico 3.283.243.433.10 UK 0.950.921.060.89  Canada 2.812.892.592.39 All Others 1.561.601.571.56

11 The 2 nd Issues Number 1 or Number 2 If some of product can’t achieve Number 1 or Number 2 in the market. What should PepsiCo do, cut it or fix it and how? Ok. Salty and Sweet Snack Breakfast Cereal Beverage


ดาวน์โหลด ppt Presented by 1 1 2 2 3 3 GO. Question No.1 ก่อนปี 2008 PepsiCo ได้แบ่งการ ดำเนินงานเป็นกี่ Divisions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google