งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานทีม ER LR OR RH 8 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานทีม ER LR OR RH 8 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานทีม 42 1. ER 13 2 2. LR 18 2 3. OR 22 - 4. RH 8 1
กิจกรรม จำนวนตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1. ER 2. LR 3. OR 4. RH 5. SUP 6. ทั่วไป

2 ผลการดำเนินงานทีม 42 LR 1.พฤติกรรมสุขภาพแรกรับ 95 81.25
ข้อไม่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ ผลงาน LR 1.พฤติกรรมสุขภาพแรกรับ 2. Hct LR>33% ER 1.ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไม่ครบcourse 2.ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าครบcourse RH 1.Pap smearผิดปกติ ได้รับการรักษา

3 ผลงานเก่ง ดี มีสุข เป้าหมาย ผลงาน
ผลงานเก่ง ดี มีสุข เป้าหมาย ผลงาน 1.ตรวจสุขภาพประจำปี 2.VCTระดับ 3 ขึ้นไป 3.ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป 4.ออกกำลังกายตามเกณฑ์ ยังไม่มีข้อมูล

4 อนุรักษ์ประเพณีไทย..อย่าลืม..ไปลอยกระทงคืนนี้นะค่ะ
แผนการดำเนินงาน ปี 2549 อยู่ในระหว่างดำเนินการ อนุรักษ์ประเพณีไทย..อย่าลืม..ไปลอยกระทงคืนนี้นะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานทีม ER LR OR RH 8 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google