งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน ความหลากหลายของพืช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน ความหลากหลายของพืช

2 ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด. ญ. กรรณิกา หริคำภา ด. ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด. ช
ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กรรณิกา หริคำภา ด.ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด.ช. กฤษฦา พันธ์วงศา ชื่อครูผู้สอน ครู ภัทรศยา เย็นเมือง

3 คำนำ รายงานเรื่องนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและนักเรียนจะได้ค้นคว้าเรื่องความหลากหลายของพืชที่พี่ชั้นม.3ได้จัดทำขึ้นมาให้ศึกษา

4 สารบัญ เรื่อง หน้า 1. พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 1
เรื่อง หน้า 1. พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 2. รูปภาพของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 3. พืชที่มีท่อลำเลียง 4. พืชดอก

5 พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง
มอสส์เป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงทำให้ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือมีแกมีโทไฟต์ที่เด่นชัดในวงจรชีวิต คือเซลล์ของพืชมีโครโมโซมหนึ่งชุด( haploid ) ส่วนสปอโรไฟต์(คือมีโครโมโซมสองชุด( diploid ))มีชีวิตที่สั้นกว่าและขึ้นกับแกมีโทไฟต์ ถ้าจะออวุล ขณะที่โครโมโซมสองชุดเป็นพืชดอกทั้งต้น เปรียบกับพืชชั้นสูงก็คือ ในพืชมีเมล็ด,โครโมโซมหนึ่งชุดที่ใช้สืบพันธุ์ก็คือเกสรและมอสส์เป็นพืชจำพวกมอสหรือพืชไม่มีท่อลำเลียง มีลักษณะแตกต่างจากลิเวอร์เวิร์ตที่คล้ายคลึงกับมันคือส่วนคล้ายรากมีหลายเซลล์ นอกจากนี้"ลำต้น"และ"ใบ"ยังแสดงถึงความแตกต่างได้ ถ้าใบไม่เป็นแฉกลึกหรือเป็นข้อบ่งบอกถึงพืชชนิดนี้เป็นมอสส์ ส่วนความแตกต่างอื่นๆนั้นไม่สามารถแยกมอสส์และลิเวอร์เวิร์ตออกจากกันได้

6 รูปภาพของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง

7                                                                                                             พืชที่มีท่อลำเลียง เห็ดรา 30 สกุล 65 ชนิด

8 พืชที่มีท่อลำเลียง ไลเคนส์ จำนวน 4 อันดับ 13 วงศ์ 20 สกุล และมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ทำการศึกษาด้านความหลากหลายของระบบนิเวศน์

9 พืชดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon หรือ Liliopsida) เป็นชั้นหนึ่งในส่วนพืชดอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่มหนึ่ง ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นโลก และเป็นพื้ชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุด คือ กล้วยไม้ (Orchidaceae) โดยมีดอกที่ซับซ้อน และสวยงาม เพื่อดึงดูดแมลงชนิดต่างให้ช่วยในการผสมพันธุ์ ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง และอาจจะเป็นวงศ์ที่โดดเด่นกว่า ก็คือ หญ้า (Poaceae หรือ Gramineae) โดยมีวิวัฒนาการอีกทางหนึ่ง มีลักษณะพิเศษตือ การแพร่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลม พืชในวงศ์หญ้านั้นมีดอกขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่มอาจปรากฏเป็นช่อดอกที่มองเห็นชัดเจน

10 พืชดอก พืชใบเลี้ยงคู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnoliopsida หรือ Dicotyledons กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ่งมีเมล็ดที่ประกอบด้วยใบเลี้ยงคู่ ซึ่งเป็นชั้นทางชีววิทยา ต่อจากส่วนทางชีววิทยา ของพืชดอก (Magnoliophyta)

11 บรรณานุกรม กรมวิชาการเกษตร คู่มือจำแนกพืชอนุรักษ์ ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช  พ.ศ กรุงเทพฯ ทวีศักดิ์ บุญเกิด  เฟิร์นไทย ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 23 หน้า บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ธวัชชัย สันติสุข พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่ม 21 หน้า บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด กรุงเทพฯ สำนักนายกรัฐมนตรี พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน ความหลากหลายของพืช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google