งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืชไม่มีดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืชไม่มีดอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืชไม่มีดอก
เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืชไม่มีดอก

3 1. พืชมีดอก พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์
จัดเป็นพืชชั้นสูง  พบเห็นอยู่ทั่วไป  เช่น มะม่วง ลำไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว 

4 2. พืชไม่มีดอก เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีดอก
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีดอก  มีวิวัฒนาการต่ำกว่าพืชมีดอก  มีจำนวนชนิดไม่มากเท่าพืชมีดอก พบได้น้อยกว่าพืชมีดอก เช่น มอสส์ เฟิร์น สน ปรง แป๊ะก๊วย หวายทะนอย 

5 เนื้อหาย่อยที่ 2 พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
เนื้อหาย่อยที่ 2 พืชใบเลี้ยงคู่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

6 พืชใบเลี้ยงคู่ มีใบเลี้ยง 2 ใบ เห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจน
มีใบเลี้ยง 2 ใบ เห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจน  ใบมีลักษณะกว้าง เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว  กลีบดอกมีจำนวน  กลีบ หรือทวีคูณของ 4 – 5 เช่น ถั่ว พริก มะม่วง 

7 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว  เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องชัดเจน  ลักษณะใบแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวในแนวขนาน  กลีบดอกมี 1 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากเป็นระบบรากฝอย ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด อ้อย หญ้า

8 เนื้อหาย่อยที่ 3 ส่วนประกอบของพืช
เนื้อหาย่อยที่ 3 ส่วนประกอบของพืช

9 ผล ดอก เมล็ด ใบ ลำต้น ราก

10


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาย่อยที่ 1 พืชมีดอก พืชไม่มีดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google