งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผงวงจรหลัก (Mainboard)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผงวงจรหลัก (Mainboard)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผงวงจรหลัก (Mainboard)
1 สื่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลัก (Mainboard) มันคืออะไร ? ไปดูกัน

2 แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard
2 แผงวงจรหลัก (Mainboard) แผงวงจรหลัก หรือ Mainboard เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องคอมพิวเตอร์ หรือ เคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะทุกๆหน่วยของคอมพิวเตอร์ จะต้องนำมาต่อพ่วงกับแผงวงจรหลักทั้งหมด จึงจะสามารถทำงานได้

3 มาดู MAINBOARD ของจริงกัน
3 มาดู MAINBOARD ของจริงกัน

4 แผงวงจรหลัก (Mainboard)
4 แผงวงจรหลัก (Mainboard) Mainboard เป็นศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสังคมเมือง ที่เป็นศูนย์กลางของมนุษย์ Mainboard นอกจากจะเกี่ยวข้องกับหน่วยต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆด้วย ซึ่งการรับส่งข้อมูลต้องผ่านระบบบัส (Bus)

5 แผงวงจรหลัก (Mainboard)
5 แผงวงจรหลัก (Mainboard) บัส(Bus) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารขนถ่ายข้อมูลจากหน่วยประมวลผลกลาง ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บัสเปรียบเสมือนช่องทางจราจร ที่ยิ่งมีมากก็จะยิ่งระบายรถได้มากและรวดเร็ว ซึ่งในหน่วยประมวลผลกลางจะมีบัสต่างๆ ดังนี้ 1.บัสข้อมูล เป็นทางผ่านและควบคุมข้อมูล 2. บัสรองรับข้อมูล เป็นบัสที่เลือกว่าจะส่งหรือรับ ข้อมูลจากไหนไปไหน 3. บัสควบคุม รับสัญญาณการควบคุมจากหน่วยประมวลผลกลาง และบังคับว่า จะอ่านหรือ จะส่งข้อมูล

6 แผงวงจรหลัก (Mainboard)
6 แผงวงจรหลัก (Mainboard) คำศัพท์ที่สำคัญ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย ตรรกศาสตร์ ตัก-กะ-สาด ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผล พิกัด พิ-กัด จำนวนจริง 2 จำนวนที่แทนจุดหนึ่งบนระนาบ สถิติ สะ-ถิ-ติ หลักฐานเพื่อรวบรวมไว้เป็นตัวเลข ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดการปวดหลัง ปวดไหล่ เนื่องจากใช้แผงแป้นอักขระ หรือเมาส์ อาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้

7 วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
7 แผงวงจรหลัก (Mainboard) วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง เว็บไซต์แนะนำ


ดาวน์โหลด ppt แผงวงจรหลัก (Mainboard)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google