งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่
ของกรมอนามัย พฤษภาคม ๒๕๔๙

2 ที่มา กระทรวงสาธารณสุข นโยบายสถานที่ราชการ ปลอดบุหรี่
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายสถานที่ราชการ ปลอดบุหรี่ กรมอนามัย นโยบาย Health model จึงเกิดเป็น โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่

3 วิธีการ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในกรมอนามัย จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในกรมอนามัย จัดนิทรรศการ ออกเสียงตามสาย ออกรายการวิทยุ จัดอบรมให้ผู้สมัครใจ โดยกระบวนการ Counseling กลุ่ม ติดตามงานและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ผ่าน buddy ตรวจและทำความสะอาดช่องปาก

4 แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ/ลูกจ้างของกรมอนามัย จำนวน 30 คน แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน สังกัดกรมอนามัย จำนวน 12 คน สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯและบุคคลภายนอก 3 คน

5

6

7 ผลการดำเนินงาน ยังไม่สูบเลยแม้แต่มวนเดียว มี 6 คน (ร้อยละ 40)
จากการติดตามผลหลังการอบรม 14 วัน โดยทีม buddy พบว่า ยังไม่สูบเลยแม้แต่มวนเดียว มี 6 คน (ร้อยละ 40) สูบ แต่ลดจำนวนลง มี 6 คน (ร้อยละ 40) ยังสูบบุหรี่เหมือนเดิม มี 3 คน (ร้อยละ 20) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อบรม พึงพอใจในหลักสูตรและคณะทำงาน อยู่ในระดับ ดี ต้องการ buddy ในการให้กำลังใจ มี 13 คน ร้อยละ87


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพราะรักจึงไม่อยากให้สูบบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google