งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

2 Belirsizlik 􀁠 Belirsizlik, tüm karmaşık sistemlerin ortak ve belirleyici özelliklerinden biridir. 􀁠 Belirsizlik sonucu işletmelerin karşılaşabileceği başlıca sorunlar: 􀁠 Gereğinden fazla stok tutulması 􀁠 Müşteriye sunulan hizmetin kötü olması 􀁠 Gelir kayıpları 􀁠 Üretim programlarının tutturulamaması 􀁠 Kapasite planlamanın yanlış olması 􀁠 Nakliye faaliyetlerinin verimsiz olması 􀁠 Yüksek maliyetler

3 Belirsizlik Talep Belirsizliği
Talep belirsizliği, talebinin öngörülmesindeki tutarsızlık ya da eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Gerçek talep düzeyi ile tahminlenen talep düzeyi arasındaki farklılık, tedarik zincirinde verilmesi gereken tüm kararlar üzerinde olumsuz etki gösterecektir. 􀁠 Arz Belirsizliği 􀁠 Arz belirsizliği ise, tedarikçilerden temin edilen bileşenlerin elde edilmesinde yaşanabilecek aksaklıkları kapsamaktadır. Tedarik zincirinin arz tarafındaki belirsizlik, müşteri talebini zamanında karşılayabilmek için elde daha fazla stok bulundurulmasına neden olacaktır.

4 Belirsizlik

5 Belirsizlik Belirsizliğin bir diğer önemli kaynağı da tedarik zincirinin uçlarından herhangi birinden gelen bilgilerin eksik ya da bozulmuş olmasıdır. 􀁠 Zincir içerisindeki bu tarz eksik ya da bozulmuş bilginin neden olacağı en önemli sorun ise kamçı etkisi olarak tanımlanan durumdur.

6 Kamçı Etkisi Müşterilerin gerçek talebindeki nispi olarak küçük
dalgalanmalar, tedarik zinciri içerisinde büyüyerek daha yüksek düzeylere ulaşır. Bu durum zincirin ilk aşamalarında üretim ve lojistik planlama üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Bu etki “kamçı etkisi” olarak bilinmektedir. Tedarik zincirinin her bir üyesi bilgi eksikliği nedeniyle kendini faaliyetlerini en kötü durum senaryosuna göre planladığında, kamçı etkisi nedeniyle oluşacak dalgalanmalar da kaçınılmaz olmaktadır

7 Bullwhip Effect

8 Bullwhip Effect The variability in size and timing of orders increases at each stage up the chain.

9 Kamçı Etkisi Neden Önemlidir?
􀁠 Pazarlarda yeniliklerin hızlanması ve müşteri davranışlarını tahminlemenin zorlaşması nedeniyle daha güçlü talep değişimleri ortaya çıkmaktadır. 􀁠 Tedarik zinciri ağlarında giderek daha fazla sayıda işletme yer almaktadır.

10 Kamçı Etkisinin Nedenleri
Kamçı etkisinin dört ana nedeni vardır: 1. Talep Tahmini Güncelleme: Tedarik zincirinin son aşamasında bulunan perakendecilerden başlamak üzere her zincir üyesi talep tahminlerini gerçekleşen talebe göre sürekli güncellemekte ve buna göre bir önceki aşamaya sipariş vermektedir. Zincirdeki ilk tedarikçiye kadar giden bu sipariş ve yenileme süreci, her aşamadaki stokların artmasına yol açabilmektedir. 􀁠 Son talebin görünür olmaması 􀁠 Fazla sayıda tahmin 􀁠 Uzun temin zamanları

11 Kamçı Etkisinin Nedenleri
2. Sipariş Birleştirme: Bazı durumlarda işletmeler, satılan ürünün yerine yenisini hemen sipariş etmek yerine belirli bir süre bekleyerek siparişleri birleştirmeyi tercih edebilir. Sipariş birleştirme, tedarik zinciri içerisindeki bazı katılımcıların belirli sürelerde talepsiz kalmasına yol açabilmektedir. Ayrıca talep zamanlama ve miktarlarındaki belirsizliğin de artmasına yol açmaktadır. 􀁠 Yüksek sipariş maliyetleri 􀁠 Kamyon kapasitelerinin tam kullanılmaya çalışılması 􀁠 Rastgele ya da birbiriyle ilişkili siparişler

12 Kamçı Etkisinin Nedenleri
3. Fiyat Dalgalanması: Fiyat dalgalanmaları, işletmelerin ihtiyaç duymalarından önce hammadde/ürün siparişi vermesine yol açabilmektedir. Tedarik zinciri içerisinde yenileme siparişleri de bu durumdan etkilenmektedir. Fiyatlar düşükken çok miktarda, yüksekken ise az miktarda sipariş verilmesi söz konusu olacağından, zincirin talep değişkenliği artmış olacaktır. 􀁠 Yüksek-düşük fiyatlama 􀁠 Eşgüdümlenmemiş teslimat ve satın alma

13 Kamçı Etkisinin Nedenleri
4. Kapasite Paylaştırma ve Stoksuzluk Kararları: Talep miktarının mevcut arzdan fazla olması durumunda, tedarikçilerin kapasitelerini alıcılar arasında paylaştırması ve belirli miktarda stoksuzluğa katlanması söz konusu olacaktır. Bunu bilen alıcılar ise talep miktarlarını gerçekte ihtiyaç duyduklarından daha fazla olarak bildirebilir. Bundan dolayı da tedarik zinciri içerisindeki gerçek talep bilgisi bozulmuş olacaktır. 􀁠 Kademeli kapasite paylaştırma düzeni 􀁠 Arz koşullarının göz ardı edilmesi 􀁠 Kısıtlanmamış siparişler ve serbest iade politikası

14 Kamçı Etkisinin Sonuçları
􀁠 Aşırı stok yatırımları 􀁠 Tedarik zincirindeki maliyetlerin artması 􀁠 Müşteriye sunulan hizmet düzeyinin düşük olması 􀁠 Nakliye olanaklarının verimsiz kullanılması 􀁠 Atıl üretim kapasitesi oluşması 􀁠 Gelir kayıpları

15 A major challenge: The Bullwhip effect.
The bullwhip effect in supply chains occurs when Distributors, manufacturers, and suppliers must carry larger inventories than should be necessary to meet real demand because of the large fluctuations in orders. It reduces the overall profitability of a supply chain. Fig 8-13 The Bullwhip Effect © Pearson Prentice Hall 2009 15

16 Kamçı Etkisinden Kaçınmak İçin…
Son satıcının talep tahmini bilgisi, tüm tedarik zinciri içerisinde görülür hale getirilmelidir. 􀁠 Sipariş birleştirmeden kaçınılarak kamçı etkisi azaltılabilir. 􀁠 Fiyat dalgalanmalarının azaltılarak fiyatların kararlı duruma getirilmesi, ürüne olan talebi de daha kararlı bir hale getireceğinden kamçı etkisinin ortadan kaldırılmasında yardımcı olacaktır. 􀁠 Kapasite paylaştırma kararlarında geçmiş satış rakamlarından yararlanılması ve talebin zamana yayılarak karşılanması, alıcı konumdaki işletmelerin gereğinden fazla sipariş vermesinin önüne geçecektir.

17 Collaboration การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
Supply Chain Collaboration การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบูรณาการกระบวนการธุรกิจที่เริ่มต้นจากผู้บริโภคปลายทางผ่านไปจนถึงผั้ดจำหน่ายต้นทางที่ทำหน้าที่จัดหาสินค้า บริการและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่ากับสินค้าและบริการต่อเนื่องกลับไปถึงผู้บริโภค EDI VMI QR ECR CPFR

18 Collaboration การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange ; EDI) EDI หมายถึงการโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานทางธุรกิจ เช่น เอกสารการสั่งซื้อ การวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน การยืนยันการส่งของ ฯลฯ ระหว่างธุรกิจคู่ค้าที่มีรายการธุรกรรมประจำวันกันมากมาย โดยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนมีโครงสร้างแน่นอนและใช้มาตรฐานข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

19 Electronic Data Interchange (EDI)
Old-fashioned term that means: How do different systems share data… Refers to data format but also Physical connection Before the Internet/WWW companies were connecting their computer systems (Private Extranet) Now, EDI happens over Secure Internet Connections

20

21 Collaboration Quick Response - QR
QR is a partnership strategy in which suppliers and retailers work together to respond more rapidly to the consumer by sharing point-of-sale data , enabling both to forecast replenishment needs. EDI and bar-coding are used to speed the flow of information and product. QR คือกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกและซัพพลายเออร์ ในการทำงานและตอบสนองร่วมกันอย่างรวดเร็ว ด้วยการแชร์ข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่อง POS และสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้าได้อย่างแม่นยำ โดยการใช้ EDI , Barcode Scanning ในการส่งผ่านข้อมูลและส่งสินค้าซึ่งกัน

22 Collaboration Efficient Consumer Response – ECR
Strategy in which the retailer,distributor , and supplier trading partners , and intermediaries , study method to work closely together to eliminate excess costs from the grocery supply chain and better serve the customer ECR กระบวนการตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ซึ่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ลอจิสติกส์ พันธมิตรร่วมค้าต่างๆ คนกลางในลักษณะต่างๆ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและตอบสนองสินค้าต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว Working together to fulfill customer wishes better , faster and at less cost

23 Collaboration CPFR ; Collaborative Planning , Forecasting and Replenishment is a collection of business practices that leverages internet technology to reduce inventory and expense while increasing sales and improving customer service CPFR improves forward visibility of requirements across the entire supply chain CPFR ; เป็นสุดยอดของการร่วมมือกันในซัพพลายเชน ที่ทำให้เกิดการมองเห็นความต้องการสินค้าตลอดทั้งสายโซ่อุปทาน ด้วยอินเตอร์เนต ช่วยลดจำนวนสินค้าคงคลัง ลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ช่วยเพิ่มยอดขาย กำไรและการบริการที่ดีแก่ลูกค้า CPFR changes the relationship paradigm and creates more accurate information to drive the value chain to greater sales and profit

24 sonuç Karmasıklığı azaltmak için zincir boyunca;
Entegrasyonu ve Koordinasyonu artırmak Tahmin, planlama, üretim ve tedarik süreçlerinin senkronizasyonunu sağlamak İzlenebilirliği gerçekleştirmek Süreç ve veri standardizasyonunu oturtmak, Otomasyonu yükseltmek, Katma değer yaratmayan işlemleri azaltmak Güçlü karar destek sistemleri kullanmak gerekmektedir.


ดาวน์โหลด ppt TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google