งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง
รายงาน การตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง

2 การเชื่อมต่อเป็นระบบ

3 Fire Alarm Control Panel (FCP)
รับสัญญาณการจาก Detector แจ้งแหตุและแสดงผล ส่งสัญญาณเสียงเตือน ควบคุมการเปิดปิดเสียงเตือน

4 ส่วนประกอบของระบบ F/A
สามารถสรุปโดยจำแนกได้เป็น 3 ระบบคือ ตู้ Fire Alarm Control Panel (FCP) ระบบสายนำสัญญาณ สาย Data สาย Power Smoke สาย Power Bell สาย Zone Detector และ Zone Bell) อุปกรณ์ Detector และ อุปกรณ์เสียงเตือน (Bell)

5 ระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้
สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring สาย Zone ดังนั้ Hard Wire สาย Zone ทั้งหมดจะต้อง Wire ring มาที่ตู้ FCP ทั้งหมด Multiplex - สาย Zone จะต้อง Wire ring มาที่ตู้ Module

6 Class ต่าง ๆ ในระบบ F/A Class สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring ดังนั้ Class B Class A

7 ข้อดีของ Class ต่าง ๆ Class สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะตามการ Wire ring ดังนั้ Class B Class A

8 Class A สำหรับสาย Loop Data

9 การแสดงสถานะของตู้ FCP

10 สภานะของตู้ FCP สถานะปกติ หมายถึง ระบบไม่มีปัญหา
สถานะปกติ หมายถึง ระบบไม่มีปัญหา สถานะมีปัญหา หมายถึง ระบบมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Power AC, Battery ไม่มีไฟ, อุปกรณ์ไม่ ครบหรือเกินตามที่โปรแกรมไว้ เป็นต้น สถานะเกิดเหตุ หมายถึง อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแจ้งเหตุมา

11 ระบบรู้ได้อย่างไร

12

13

14 ข้อดีข้อเสียของ Class ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt โดย หจก. มายคอม แอนด็ เอ็นจิเนียริ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google