งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถตู้ที่ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เสี่ยงกับอันตรายในการเดินทางรวมถึงรถตู้บางส่วนจะเป็นกระจกทึบทั้งบานไม่มีหน้าต่างหรือมีหน้าต่างก็เล็กเกินไปและประตูก็เป็นระบบล็อกอั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถตู้ที่ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เสี่ยงกับอันตรายในการเดินทางรวมถึงรถตู้บางส่วนจะเป็นกระจกทึบทั้งบานไม่มีหน้าต่างหรือมีหน้าต่างก็เล็กเกินไปและประตูก็เป็นระบบล็อกอั"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย ประเภทกลุ่มงาน รถยนต์ประจำส่วนกลาง (กลุ่มสามแยกยานยนต์)

2 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถตู้ที่ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เสี่ยงกับอันตรายในการเดินทางรวมถึงรถตู้บางส่วนจะเป็นกระจกทึบทั้งบานไม่มีหน้าต่างหรือมีหน้าต่างก็เล็กเกินไปและประตูก็เป็นระบบล็อกอัตโนมัติ จึงทำให้เสี่ยงกับการสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุและอีกอย่างมักจะได้รับคำตำหนิจากผู้ใช้บริการอยู่บ่อยครั้งถึงความไม่สะอาด ความไม่มีจิตให้บริการ

3 การแก้ปัญหา

4 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์
ลำดับ รายการ ปกติ ไม่ปกติ หมายเหตุ 1 กล่องกระดาษชำระ 2 กระติกน้ำแข็ง 3 แก้ว 4 ร่ม 5 หนังสืออ่านเล่น 6 น้ำหอม 7 ขวดน้ำดื่ม 8 ถังดับเพลิง 9 ฆ้อนทุบกระจก

5 แบบตรวจเช็คความสะอาดรถยนต์

6 การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์

7 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์ (สำหรับพนักงานขับรถ)

8 แบบตรวจเช็คความสะอาดรถยนต์ (สำหรับผู้รับบริการ)

9 ประเมินความพึงพอใจ

10 จัดหาส่วนประกอบเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ เช่น - หนังสืออ่านเล่น - กระดาษทิชชู - กระติกน้ำแข็ง - แก้ว - น้ำดื่ม

11 จัดหาอุปกรณ์ช่วยลดความสูญเสีย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น - ถังดับเพลิง - ฆ้อนทุบกระจก


ดาวน์โหลด ppt มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถตู้ที่ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เสี่ยงกับอันตรายในการเดินทางรวมถึงรถตู้บางส่วนจะเป็นกระจกทึบทั้งบานไม่มีหน้าต่างหรือมีหน้าต่างก็เล็กเกินไปและประตูก็เป็นระบบล็อกอั

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google