งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิที่ 1 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิที่ 1 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลสถานการณ์ การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552

2 แผนภูมิที่ 1 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางกาย
ที่มา: ฐานข้อมูล VIS ต.ค.51-ก.ย. 52 2

3 แผนภูมิที่ 2 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ ( 830 เหตุการณ์)

4 แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับบาดเจ็บทางกาย/เสียชีวิต
ที่มา: ฐานข้อมูล VIS ต.ค.51-ก.ย. 52 4

5 แผนภูมิที่ 4 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯ จำแนกตามสถานบริการสาธารณสุขที่มาใช้บริการ ( 2,029 ราย)

6 แผนภูมิที่ 5 ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามกลุ่มอายุ (ปี)

7 แผนภูมิที่ 6 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบฯที่ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามเพศ

8 แผนภูมิที่ 7 ลักษณะผู้ได้รับผลกระทบฯ จำแนกตามลักษณะของการประสบเหตุการณ์

9 แผนภูมิที่ 8 ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต จำแนกตามพื้นที่สถานบริการ ( 300ราย)

10 แผนภูมิที่ 9 อาการในผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

11 รายงานการเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ จากโปรแกรม VMS ประจำปีงบประมาณ 2552
(1,640 ราย)

12 แผนภูมิที่ 10 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยมแบ่งตามผลการประเมิน คัดกรอง (ผล GHQ 12 ) ( 1,251ราย)

13 แผนภูมิที่ 10 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยมแบ่งตามผลการประเมิน คัดกรอง (ผล PTSD)

14 แผนภูมิที่ 11 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยมแบ่งตามปัญหา

15 แผนภูมิที่ 12 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยมแบ่ง ตามประเภทการช่วยเหลือ

16 แผนภูมิที่ 14 จำนวนผู้ที่ได้รับการเยี่ยมแบ่งตาม จำนวนครั้งการเยี่ยม

17 แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบฯที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กำหนดแยกรายจังหวัดและโดยรวม ปี2552

18 รายงานการส่งข้อมูลVMS ของพื้นที่

19 แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของการส่งข้อมูลทั้งหมด
19

20 แผนภูมิที่ 17 ร้อยละของการส่งข้อมูลภายในกำหนดเวลา
20

21 สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานฐานข้อมูลจากการนิเทศและสัมมนาประเมินผล
รายงานผลการเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ สถานที่/อุปกรณ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรแกรม และการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ การส่งข้อมูล ส่งล่าช้า - ไม่มี Case บางพื้นที่ - Loss การเยี่ยม เนื่องจาก Case เป็นคนนอกพื้นที่ และทหาร พื้นที่เสี่ยง ติดตามเยี่ยมครั้งต่อไปลำบาก พื้นที่มีภารกิจมาก ทีมไม่พร้อมในการลงเยี่ยม พื้นที่ยังขาดทักษะการใช้โปรแกรมและการแก้ปัญหา

22 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิที่ 1 จำนวนเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาการบาดเจ็บทางกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google