งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SBAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SBAR."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SBAR

2 S = Situation สถานการณ์ที่ทำให้ต้องรายงาน
ระบุตัวผู้รายงาน หน่วยงาน ชื่อผู้ป่วย ห้อง / เตียง ระบุปัญหาสั้นๆ เวลาที่เกิดความรุนแรง

3 B = Background : ข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับสถานการณ์
การวินิจฉัยเมื่อแรกรับ และวันที่รับ การรักษาที่ได้รับ การแพ้ยา V /S ล่าสุด ผล Lab วันเวลาที่ทดสอบ และผลครั้งที่แล้ว ข้อมูลทางคลินิคอื่นๆ

4 A = Assessment : การประเมินสถานการณ์ของพยาบาล
R = Recommentation : ข้อแนะนำ หรือความต้องการของพยาบาล *การเปลี่ยนแปลงคำสั่งการรักษา *การย้ายผู้ป่วยไปอยู่หน่วยวิกฤติ *ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลจากแพทย์โดยด่วน *ฯลฯ

5 การพัฒนาการสื่อสารส่งมอบข้อมูลโดยประยุกษ์ การใช้ SBAR
S = Situation เป็นสถานการณ์ของผู้ป่วยที่นำมาใช้ในการส่งเวร * เตียง ชื่อ-สกุล อายุ *กรณีรับใหม่ในเวรบอก วัน เวลา *ปัญหาหรืออาการที่ผิดปกติที่พบในเวรนั้น B = Background * Dx แรกรับ และ Post Dx ( ถ้ามี ) * กรณีรับใหม่ในเวร บอกยา และ IV ที่ได้รับ *ผล lab และผลครั้งก่อน กรณีผิดปกติ เพื่อเปรียบเทียบ *v/s ล่าสุด(กรณีผิดปกติ )

6 A : Assessment *เป็นสถานการณ์ของผู้ป่วยเพื่อให้การช่วยเหลือตามกระบวนการพยาบาล (nursing process) *การวินิจฉัยทางการพยาบาล(nursing diagnosis) *กิจกรรมที่ทำไปแล้วในเวรนั้น R = Recommendation *ข้อแนะนำหรือความต้องการของพยาบาลที่เป็นผลเนื่องมาจาก ได้ประเมินสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยแล้วส่งต่อกันในทีม ในเรื่องที่ต้องการให้ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง

7 ผลลัพธ์ รูปแบบการส่งเวรชัดเจน กระชับ ครอบคลุม
ผู้ส่ง และผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน ผู้ป่วยการดูแลต่อเนื่อง ปลอดภัย บรรลุเป้าหมายการพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt SBAR.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google