งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ เวลา น. นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ โดยมีนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : รายงาน โทร จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลด ppt งานวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google