งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

2

3 Click เพื่อลงทะเบียน

4 เพื่อยอมรับข้อตกลงในการทำรายการผ่านระบบ e-payment
Click เพื่อยอมรับข้อตกลงในการทำรายการผ่านระบบ e-payment

5 เมื่อ click ดำเนินการต่อแล้ว นายจ้างจะได้รับแบบ สปส.1-05 ทาง e-mail
กรอกข้อมูล เมื่อ click ดำเนินการต่อแล้ว นายจ้างจะได้รับแบบ สปส.1-05 ทาง และให้พิมพ์แบบ สปส.1-05 พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ต่อจากนั้นให้นำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคม และนายจ้างจะได้รับ User/Password ทาง

6 Click เพื่อส่งข้อมูลเงินสมทบ

7 กรอก User/Password

8 เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ

9 เลือกสถานประกอบการที่จะชำระเงินสมทบ

10 กรอกรายละเอียดการชำระเงินสมทบและเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลแบบ “กรอกข้อมูล”

11 กรอกรายละเอียดของลูกจ้าง

12 ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง

13 กรอกรายละเอียดการชำระเงินสมทบและเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลแบบ “แนบไฟล์”

14 แนบไฟล์

15 ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง

16 เลือกธนาคาร

17 ของธนาคารอัตโนมัติ เพื่อตัดบัญชี
ระบบจะ link ไป Web site ของธนาคารอัตโนมัติ เพื่อตัดบัญชี

18 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายจ้างสามารถ เลือกบัญชีที่จะชำระเงินได้ ถ้ากิจการมีหลายบัญชีเงินฝาก กรอก User Password ที่ได้รับจากธนาคาร กด OK เพื่อยืนยัน การเลือกบัญชี

19 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สามารถตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือของบัญชีนั้น ก่อนกดชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินสมทบจาก Web Site สำนักงานประกันสังคม ถูกส่งให้ธนาคารเพื่อรอตัดเงิน ยืนยันการตัดเงิน

20 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อความแสดงผลการตัดเงินสำเร็จ แสดงวันที่ และเวลาในการตัดเงิน นายจ้างสามารถ Print หรือ Download การตัดเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

21 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

22 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หากบัญชีมีการใช้บริการ sms alert จะมี sms แจ้งผลการตัดเงิน

23 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรอกรหัสประจำตัว รหัสผ่าน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา โทรศัพท์ กด 1 กด 0

24 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการชำระเงินสมทบจาก Web Site สำนักงานประกันสังคม ถูกส่งให้ธนาคารเพื่อรอตัดเงิน นายจ้างสามารถ เลือกบัญชีที่จะชำระเงินได้ ถ้ากิจการมีหลายบัญชีเงินฝาก สามารถระบุเบอร์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ยืนยันการตัดเงิน

25 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
รายการชำระเงินสำเร็จ ข้อความแสดงผลการตัดเงินสำเร็จ กรอกรหัส OTP ที่ธนาคารส่งให้ ตามเบอร์มือถือที่นายจ้างแจ้งไว้

26 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
กรอก Company ID User/Password ที่ได้รับจากธนาคาร นายจ้างสามารถ เลือกบัญชีที่จะชำระเงินได้ ถ้ากิจการมีหลายบัญชีเงินฝาก ระบบจะส่งสถานะการตัดบัญชีให้นายจ้าง ตามข้อมูลในการสมัครขอใช้บริการ

27 เข้าสู่ระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

28 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ e-Payment ของธนาคาร
Online Direct Debit (K-BIZ) Call Center SCB Payment Gateway Krungsri BIZ Online/ Krungsrionline KTB Corporate Online

29

30

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google