งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วิธีการ Set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วิธีการ Set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. วิธีการ Set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้ง
โปรแกรม KTB Universal Data Entry 1.

2 โปรแกรมและอุปกรณ์ใช้งานผ่านระบบ KTB Corporate Online
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Internet ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำ Windows XP SP3 หรือ OS X10.9 เบราว์เซอร์ ได้แก่ 4. โปรแกรม KTB Universal Data Entry

3 . การตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer
การตรวจสอบ IE วิธีที่ 1

4 วิธีการ Set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งกรณีใช้ Window 8
โปรแกรม KTB Universal Data Entry *** ก่อนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ ส่วนราชการติดตั้งโปรแกรม KTB Universal Data Entry ก่อน เพราะจะต้องบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายที่ จะโอนเงินผ่านโปรแกรมนี้ให้เรียบร้อย (แปลงเป็น Text File) และ Uplode เข้าระบบ KTB Corporate Online ภายหลัง เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

5 ขั้นตอนที่ 1 ให้คลิ๊กที่ Control Panel

6 ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กที่ “Programs“

7 ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่ “ Programs and Features “

8 ขั้นตอนที่ 4 ให้ Set ค่า ตามตัวอย่าง แล้วกด OK

9 5. ระบบดำเนินการ Set ค่า

10 6. ระบบ Set ค่าสมบูรณ์ 7. กด “ Close ”

11 เมื่อ Set ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้ Download
โปรแกรม KTB Universal Data Entry จากเว็ปไซค์กรมบัญชีกลาง ( คลิ๊กเพื่อ Download

12 คลิ๊กเพื่อ Download

13 1 2 เมื่อ Download เสร็จแล้ว ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิ๊กตามภาพ และเลือก Setup ทำตามขั้นตอนถัดไป

14 ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Setup เพื่อติดตั้ง ทำตามระบบแนะนำจนสำเร็จ

15 2. วิธีการใช้งานโปรแกรม KTB Universal Data Entry ความสำคัญ

16 (การสร้างข้อมูลการโอนเงิน )
admin 9999

17 1. การเข้าโปรแกรมครั้งแรกให้เลือกบริการตามตัวอย่าง
โอนบัญชีกรุงไทยด้วยกัน โอนบัญชีต่างธนาคาร -เลือกครั้งเดียว -ทำเฉพาะครั้ง แรกที่เข้าระบบ **เมื่อเข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry ในครั้งต่อไป จะไม่ปรากฎหน้าจอนี้

18 2. เข้าโปรแกรม KTB Universal Data Entry เพื่อระบุบัญชีเงินฝากธนาคาร
หน้าจอจะปรากฏ ดังนี้ ให้เลือก Maintenance Company Maintenance

19 - ให้คลิ๊ก Add ก่อน ระบบจึงจะเปิดช่องให้คีย์ข้อมูลบัญชีเงินในงบประมาณ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกด OK
เงินในงบประมาณ สนง.คลัง จ.อุดรธานี 0304 0401

20 3. การบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านโปรแกรม
KTB Universal Data Entry 3. มี 2 วิธี คือ 1. บันทึกในโปรแกรม KTB Universal Data Entry 2. บันทึกผ่าน Excel File

21 1. เมื่อจะทำรายการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ (บันทึกผ่านโปรแกรม KTB)
2 0304 เงินในงปม.สนง.คลัง จ.อุด รายการเข้าบัญชีเงินเดือน 02 2.1

22 (เพื่อเพิ่มรายละเอียดผู้รับเงินแต่ละคน)
3 4 (เพื่อเพิ่มรายละเอียดผู้รับเงินแต่ละคน)

23 5 (เมื่อบันทึกครบถ้วน) 6

24 7 เพื่อพิมพ์รายงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนแปลงไฟล์ข้อมูลเป็น (.txt) 8

25 พิมพ์ 9 10

26 11 (นามสกุล .txt) 12

27 13 *แปลงไฟล์เป็น .txt เรียบร้อยแล้วรอ Upload เข้าระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

28 2. การเพิ่มข้อมูลผู้รับเงินโดยการนำเข้าข้อมูลจาก Excel File
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ My computer disk C: เลือกโฟลเดอร์ Program Files เลือกโฟล์เดอร์ KTB เลือกโฟล์เดอร์ KTB Universal Data Entry เลือกโฟล์เดอร์ Excel File Format เลือกไฟล์ iPay.xls (ดับเบิ้ลคลิ๊กจะปรากฏตาราง) ตามภาพ : รูปแบบ Excel file format

29 หมายเหตุ 1. ช่องสีแดงต้องกรอกทุกช่อง
2 3 4 ธ.กรุงไทย สาขาอุดร ธ. ธกส. สาขาอุดร หมายเหตุ 1. ช่องสีแดงต้องกรอกทุกช่อง 2. เมื่อเสร็จแล้วให้บันทึกเป็น Excel

30 เมื่อ Save file เป็น excel 97-2003 แล้ว ให้เข้าสู่ KTB Universal Data Entry ตามขั้นตอนนี้
1 2 3 3 เลือกไฟล์ข้อมูล (.xls) 4 1 2 *ข้อมูลใน Excel File จะปรากฏตามภาพ (แล้วพิมพ์รายงาน) ให้เลือก Select แล้วเลือก “เลขที่บัญชีธนาคาร” ระบุว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายอะไร” และระบุวันที่จะโอนเงิน (2) ให้ครบถ้วน เลือก Import From Excel File 3 เลือกไฟล์ข้อมูล (.xls) 4

31 แล้วพิมพ์รายงานตรวจสอบ ตามตัวอย่าง

32 *เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องแล้ว ให้เลือก Extract

33 *แปลงไฟล์เป็น .txt เรียบร้อยแล้วรอ Upload เข้าระบบ KTB Corporate Online ต่อไป

34 เข้าระบบ KTB Corporate Online เพื่อทำการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิต่อไป
ระบุรหัสตามที่ได้รับจาก Admin GMISxxxxxx maker98 ********

35 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt 1. วิธีการ Set ค่าคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google