งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ (น้ำมัน โรงแรม ยาสูบ). ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประเภท รายได้ อบจ. เทศ บาล อบต. เมือง พัทยา กทม. 1.1 ภาษี โรงเรือนที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ (น้ำมัน โรงแรม ยาสูบ). ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประเภท รายได้ อบจ. เทศ บาล อบต. เมือง พัทยา กทม. 1.1 ภาษี โรงเรือนที่ดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ (น้ำมัน โรงแรม ยาสูบ)

2 ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประเภท รายได้ อบจ. เทศ บาล อบต. เมือง พัทยา กทม. 1.1 ภาษี โรงเรือนที่ดิน 1.2 ภาษีบำรุง ท้องที่ 1.3 ภาษีป้าย 1.4 อากรฆ่า สัตว์ 1.5 อากรรัง นก 1.6 น้ำมัน โรงแรม ยาสูบ

3 วงจรระบบการยื่นแบบชำระภาษี ผู้ประกอบการ ธนาคารกรุงไทย หน่วยงาน อบจ. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน ค่าภาษีน้ำมัน โรงแรม ยาสูบ (ตามอัตราภาษีของหน่วยงาน) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ใบเสร็จรับเงิน ส่งข้อความSMS 3 ช่องทางบริการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (25 บาท) Counter ธนาคาร ATM KTB E-Banking ผู้ประกอบการยื่นแบบชำระภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต

4 ผู้สมัคร หน่วยงาน SMS แจ้งเตือน กำหนดยื่นชำระภาษี SMS แจ้งเตือน กำหนดยื่นชำระภาษี SMS แจ้งเตือน กำหนดชำระเงิน SMS แจ้งเตือน กำหนดชำระเงิน SMS แจ้งประชาสัมพันธ์ SMS แจ้งประชาสัมพันธ์ SMS แจ้งข้อมูล Ref No. ชำระเงิน SMS แจ้งข้อมูล Ref No. ชำระเงิน ระบบแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ส่งข้อความ SMS 4ครั้ง

5 รูปแบบการเข้าสู่ระบบ ต่อเชื่อมผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าหน้าเวบไซด์หลักของหน่วยงาน

6 เมนูหลักการเข้าสู่ระบบมี 3 ส่วน 1.ส่วนลงทะเบียน 2.ส่วนยื่นชำระภาษี 3.ส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่ 1 2 3

7 ส่วน1. ผู้ประกอบการลงทะเบียน ตรวจสอบฐานข้อมูล และลงทะเบียนรับ Login name / Password

8 ผู้ประกอบการตรวจสอบทะเบียนฐานข้อมูล และSMS ลงทะเบียนรับ Login name / Password

9 ส่วน2. เมนูผู้ประกอบการ แบบฟอร์มยื่นชำระภาษี ระบบคำนวณอัตราภาษีตามข้อบัญญัติการชำระภาษีบำรุง อบจ.

10 ใบแจ้งยอดชำระเงินภาษี ง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบบาร์โค้ดระบุชื่อผู้ประกอบการ

11 แบบพิมพ์ยื่นการชำระภาษี อบจ.รร.3

12 แบบพิมพ์ยื่นการชำระภาษี อบจ.01-4

13 แบบพิมพ์ใบเสร็จรับชำระเงิ น ตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบรับชำระเงินของธนาคาร ตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบรับชำระเงินของธนาคาร

14 ส่วนที่3 สำหรับเจ้าหน้าที่ รายงานสถานะการชำระ เงินทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการ, การตั้งค่าระบบ

15 ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี  ธนาคารกรุงไทยให้บริการโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านระบบIT  ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางจัดเก็บภาษี ด้วยระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ ระบบโปรแกรมมาตรฐานการยื่นชำระภาษี  ระบบคำนวณอัตราภาษี ตามข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีของ อบจ  มาตรฐานแบบวิธียื่นชำระภาษีของกรมสรรพากร ยื่นชำระภาษีก่อน-ตรวจสอบภายหลัง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษี  การจัดเก็บภาษีด้วย ระบบทะเบียนฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ  สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ TAX ID เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ (อบจ.)

16 เพิ่มช่องทางเลือก อำนวยความสะดวก รวดเร็ว  ยื่นชำระภาษีได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ 24 ชั่วโมง  เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกการชำระภาษี ลดขั้นตอนความยุ่งยาก  ลดขั้นตอนการยื่นชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง  ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

17 หน่วยงานที่ใช้บริการ 4 หน่วยงาน สถานะดำเนินการจำนวนประกาศใช้ ประกาศเริ่มใช้ระบบ4มค.58 ทดสอบใช้ระบบ9มิย.58 เข้านำเสนอระบบ17กย.58 * บริการครบทั่วประเทศ45Q4 อบจ. นครศรีธรรมราช อบจ. ชัยภูมิ อบจ. ขอนแก่น อบจ. พิษณุโลก

18 แผนงานระยะเวลาดำเนินงาน 10 วัน* หัวข้อดำเนินงานกำหนดเสร็จ 1 Gensite ขึ้นระบบงาน 1 วัน 2 บัญชีกระแสรายวัน ใบสมัครบริการ Bill Payment ใบขอเปิดใช้ Corporate Online 1 วัน 3 ทำระบบComcode Bill Payment 7 วัน 4 ทดสอบระบบชำระเงิน 1 วัน 5 ส่งมอบระบบงาน เริ่มใช้ระบบ สิ่งที่หน่วยงานต้องจัดเตรียม 1.ประกาศหน่วยงานการเพิ่มช่องทางยื่นชำระภาษี 2.ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษี 3.ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 4.บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย

19 สรุปประเด็นการนำเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มช่องทางการยื่นชำระภาษี ขอเสนอข้อพิจารณา ดังนี้ 1. หน่วยงานใช้บริการระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทย “ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการให้บริการ ” 2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้วย ระบบส่งข้อความ SMS จำนวน 500 ข้อความ (ระยะเวลา 3 เดือน) 3. ติดต่อขอเปิดใช้บริการได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ “ Call Center 02-2577230 ”

20 ขอบคุณครับ 20


ดาวน์โหลด ppt ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ (น้ำมัน โรงแรม ยาสูบ). ประเภทรายได้ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประเภท รายได้ อบจ. เทศ บาล อบต. เมือง พัทยา กทม. 1.1 ภาษี โรงเรือนที่ดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google