งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Management
พ.อ. นพ. คเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2 ถ้าท่านทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในขณะนั้น ท่านจะทำอย่างไร?
สถานการณ์ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ น. รพ.รับรักษาผู้บาดเจ็บจากการปะทะในการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ป่วยชายไทยมุสลิมอายุ ๑๘ ปี แผลถูกกระสุนปืนที่ขาขวา ล้างแผลและทำแผล แนะนำให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาต่อเนื่อง แต่ญาติต้องการรับตัวผู้ป่วยกลับ ต่อมาเจ้าหน้าที่ขออายัดตัวไว้สอบสวน เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัย ญาติไม่พอใจมาก เริ่มจับกลุ่มปรึกษาหารือกัน ๑๐๐๐ น.เริ่มมีกลุ่มชาวบ้านชุมนุมอยู่หน้าโรงพยาบาล ประมาณ ๑๐๐ คน เรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องสงสัย มีเสียงโห่ร้องด้วยความไม่พอใจเป็นระยะ เริ่มมีการเขย่ารั้ว จุดไฟเผาถังขยะ มีชาวบ้านเดินทางมาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในขณะนั้น ท่านจะทำอย่างไร?

3 วัตถุประสงค์ ทราบความหมายของภาวะวิกฤติ และความเสี่ยงของหน่วยงานกับภาวะวิกฤติต่างๆที่เผชิญอยู่ ทราบแนวความคิดในการจัดการในภาวะวิกฤติ ทราบแนวทางการตัดสินใจในภาวะวิกฤติ รู้จักระบบบัญชาการในสถานการณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ ทราบวิธีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ(Incident Action Plan: IAP) เพื่อตอบสนองภาวะวิกฤติ ทราบวิธีช่วยเหลือตนเองในภาวะวิกฤติที่อาจต้องเผชิญ เช่น การจับตัวประกัน, การจัดการฝูงชน, การรักษาความปลอดภัย, การเจรจาต่อรอง

4 What is a Crisis? An intense, unexpected and unstable state that disrupts normal operations, has undesirable outcomes and requires out-of-the-ordinary measures to restore order and normality. Crisis management is the management at a strategic level of the medium and long-term consequences of the incident. Its priorities maintenance of business continuity restoration of customer, shareholder and public confidence. This is balanced against emergency management that is the direct management of the response to an incident and will have as its short-term priorities the preservation of life, protection of property and the prevention of escalation.

5 Objective of Crisis Management
o Preservation of life and relief of suffering o Protection of property and the environment o Maintenance of business continuity o Minimisation of financial and reputational losses o Restoration of public and customer confidence o Restoration of normality (or the best that can be achieved) as soon as possible.

6 What are your crisis? Aggressive crowd, Hostages taking, Riot, etc.
Crisis - Risks How do you know your risks? Risk assessment Identify risks Analyse risk Risk management Plan risks control Monitor and Control risks

7 Process of Crisis Management
Identify risks/crisis scenario base on a formal risk assessment Development of emergency or crisis or management plans, which include Organization and resources Information requirement Specific procedure for managing identified crisis scenarios Specific plans for business continuity and disaster recovery Detailed processes for media handling Implementation of the plans, close monitoring and evaluation

8 Process of Crisis Management
Preparedness Identified and training of crisis management team(s) including deputies Exercise crisis management team and supporting services at regular interval with realistic scenarios Regular review to ensure that the crisis and emergency management plans are up-to-date and appropriate training and exercises have been undertaken

9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ทราบความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ (Awareness)
ประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น (Risk Assessment) วางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Planning) เฝ้าระวัง และควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ(Monitor & Control) เมื่อเกิดวิกฤติ มีการจัดการตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง มีทีมจัดการภาวะวิกฤติที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า การซักซ้อมการปฏิบัติ, การปรับแผนให้ทันสมัยตามเหตุการณ์ การอำนวยการ บังคับบัญชา ประสานงานที่ดี และเป็นระบบ

10 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการภาวะวิกฤติ
ระบบบัญชาการณ์ในสถานการณ์ (Incident Command System) การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ (Decision making in Crisis) แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan)

11 การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ
วัตถุประสงค์ ทราบลำดับขั้นตอนในรูปแบบการตัดสินใจ (Decision-Making Model) สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการตัดสินใจได้ในภาวะวิกฤติ

12 อุปสรรคในการตัดสินใจ
Time pressure Political pressure Fatigue Lack of information Conflicting of information Uncertainty Health Personality

13 Decision Maker under Stress
Experience conflict with others Perceive selectively Have poor judgment

14 Decision Maker under Stress
Less tolerant of ambiguity Decrease ability to handle tasks and think Tendency toward aggression and escape

15 Decision Maker under Stress
Consider only immediate situation Choose a risky alternative Have tunnel vision Succumb to “group think”

16 Problem-Solving Model
Step 1: Size up the situation. What is happening? Who is involve? What are the stakes?

17 Problem-Solving Model
Step 2: Identify contingencies Murphy’s Laws: Nothing is as easy as it looks. Everything takes longer than you think it will. If any thing can go wrong, it will.

18 Problem-Solving Model
Step 3: Determine objectives Objectives are: Measurable targets. Used to monitor progress and establish priorities Based on size-up and contingencies.

19 Problem-Solving Model
Step 4: Identify needed resources. What resources are needed? People, information (data), things Where will I get them? How long will it take? What can others offer? Are there any special requirements?

20 Problem-Solving Model
Step 5: Build a plan Your plan should state: Who…… Will do what…..(and with whom) By when. Where. How. Plans need to be communicated to all parties involved.

21 Problem-Solving Model
Step 6: Take action and evaluate results. 1. Size up situation 2. Identify contingency 3. Determine objective 4. Identify resources 5. Build a plan 6. Act and evaluate

22 What are some blocks to effective decision making?
Perceptual blocks Cultural blocks Emotional blocks Intellectual blocks

23 What else can you do to prevent making poor decisions in a crisis situation?
Know yourself. Don’t rush decisions. Get input from others. Be flexible. Don’t be afraid. Ensure you have all the pertinent and most current information. Consider all the available options.

24 ถ้าท่านทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในขณะนั้น ท่านจะทำอย่างไร?
สถานการณ์ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ น. รพ.รับรักษาผู้บาดเจ็บจากการปะทะในการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ป่วยชายไทยมุสลิมอายุ ๑๘ ปี แผลถูกกระสุนปืนที่ขาขวา ล้างแผลและทำแผล แนะนำให้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาต่อเนื่อง แต่ญาติต้องการรับตัวผู้ป่วยกลับ ต่อมาเจ้าหน้าที่ขออายัดตัวไว้สอบสวน เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัย ญาติไม่พอใจมาก เริ่มจับกลุ่มปรึกษาหารือกัน ๑๐๐๐ น.เริ่มมีกลุ่มชาวบ้านชุมนุมอยู่หน้าโรงพยาบาล ประมาณ ๑๐๐ คน เรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องสงสัย มีเสียงโห่ร้องด้วยความไม่พอใจเป็นระยะ เริ่มมีการเขย่ารั้ว จุดไฟเผาถังขยะ มีชาวบ้านเดินทางมาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าท่านทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอยู่ในขณะนั้น ท่านจะทำอย่างไร?

25 Problem-Solving Model
1. Size up situation 2. Identify contingency 3. Determine objective 4. Identify resources 5. Build a plan 6. Act and evaluate

26 Question ?


ดาวน์โหลด ppt การจัดการในภาวะวิกฤติ Crisis Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google